Stäng
april 18, 2018
Jenny Nguyen, praktikant
Fransstylister utsätts för farliga ämnen i sitt arbete. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Vem betalar det verkliga priset för skönhet?

Skönhetsbranschen är på frammarsch. Bara i Sverige finns det 7 500 skönhetssalonger, och 90 procent av de som jobbar där är kvinnor. Men namnet till trots omgärdas denna del av samhället inte direkt av glamour och glitter.

I ett reportage i Arbetet framkommer det nämligen att många yrkesverksamma utsätts för allvarliga hälsorisker på jobbet.

Bland annat medför arbetet ofta kontakt med farliga ämnen. I det lim som dagligen används av fransstylister och nagelteknologer förekommer ofta cyanoakrylater. Det är ett starkt allergiframkallande ämne som kan ge allvarliga hälsobesvär i form av problem med luftvägarna. Ändå finns det de som måste arbeta timtals med ämnet, flera dagar i veckan.

Om arbetet med cyanoakrylater pågår mer än 30 minuter per vecka ska egentligen Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker börja gälla. Dessa ställer krav på utbildning, läkarintyg samt sanktionsavgifter för arbetsgivare som inte följer föreskrifterna.

Kruxet är bara att 85 procent av de registrerade skönhetssalongerna är ensamföretagare, vilket innebär att de i verkligheten inte omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Många menar att det större problemet utgörs av arbetsmiljölagen, det regelverk som omgärdar situationen på arbetsplatser. Det är en lagstiftning som utgår från att det finns en arbetsgivare, flera arbetstagare och en arbetsplats där man samverkar kring arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska alltså vara den som ansvarar för arbetsmiljön.

Men med stora förändringar av arbetsmarknaden blir det allt vanligare med egenföretagare och gig-ekonomi. 

Vem flyttas ansvaret då till?

Det populära svaret i vår samtid brukar vara: konsumenten. Men det är naivt och direkt skadligt för arbetare om vi tror att det är den enskilda kunden som genom sina val kan förbättra arbetsmiljön. Konsumtion handlar om konsumtion, inte om att förbättra arbetsvillkor.

Nej, kollektiva lösningar är det som gäller när det trots allt rör problem som drabbar just kollektiv.

Sök på Politism.se

Pitchar

Skapa pitch
  1. Inga pitchar ännu.