Stäng
blog-header
mars 2, 2017
Veronica Eneskjöld, bloggare
Jim Lo Scalzo/Pool Image /AP

Under Trump hotas aborträtten i stora delar av USA

President Donald Trump har som bekant inte intagit Vita Huset under tystnad.

Farliga och auktoritära dekret har avlöst varandra men republikanerna håller honom fortfarande om ryggen. De vill bara få igenom sin politik. Om det innebär att några friheter eller rättigheter offras för att man samarbetar med brunskiftande partners, är det ett pris värt att betala.

Några av de saker som republikanerna är måna om att få igenom är underminering av reproduktiva rättigheter. Preventivmedel, abort och till och med provrörsbefruktning offras. I Arizona kan familjer och makar nu stämma abortkliniker och förhindra att de genomför en abort.

Men redan nu kan det vara i princip omöjligt att få göra en abort.

I USA säger lagen att du inte kan lägga en ”onödig börda” på den som vill göra abort. I USA gäller ett beslut från 1973 som kallas ”Roe vs Wade”, vilket garanterar att abort i teorin är lagligt. Men de som inte kan attackera Roe vs Wade direkt, gör i stället livet svårare och svårare för den som söker abort tills tillgängligheten ändå minskar drastiskt. En lag som tvingar de som söker abort till en obligatorisk väntetid har nyligen slagits ner av Floridas högsta domstol.

Upp till 72 timmar kan den som söker göra abort få vänta – en väntetid som förstås är orimlig för vilken medicinsk procedur som helst som kan göras direkt. Och som skapar kostnader i restid och ledighet för den som kanske redan tvingats resa många timmar för att kunna göra en abort.

Väl i operationsrummet måste du kanske genomgå emotionellt och fysiskt plågsamma, men helt onödiga, procedurer. Som ett transvaginalt ultraljud för att tvinga den gravida att lyssna på hjärtslag eller titta på ultraljudsbilder innan aborten. Sedan får du en abort utförd som är medicinskt mer osäker och kräver mer läketid än den säkrare metoden för den har gjorts olaglig.

I Arkansas har just detta hänt – den absolut vanligaste abortmetoden efter 14 veckor har gjorts olaglig. Vilket i praktiken gör aborter efter om inte olagliga, så i praktiken osäkrare och ovanligare.

Republikanerna har i åratal försökt att kringgå Roe vs. Wade genom att begränsa abort på andra sätt. I Oklahoma slogs ett lagförslag initialt ner, men återkom sedan, som skulle tvingat den som sökte abort att få det godkänt av sin sexuella partner. Republikanen som kom med förslaget, Justin Humphrey, sa att det kanske är naturligt att kvinnor tycker det är ”deras kroppar” men att de som gravida är ”hosts” till något de ”bjöd in”. Efter att förslaget lagts igen och fått ökat stöd, påstod han att det handlar om att göra ”pappor delaktiga i födelseprocessen”.

Humphreys försök att göra gravida till inkubatorer är långt ifrån ensamt att hota aborträtten i USA. I Arizona antogs i förra veckan en lag som gör att abortkliniker i delstaten måste ha neonatalsjukvårdare tillgängliga vid sena aborter (efter 20 veckor). Samtidigt blir det lag på att genomföra livsuppehållande åtgärder gällande foster som föds levande. Detta trots att foster som föds i de situationerna med största sannolikhet har noll chans att överleva. Det skapar en hemsk situation där familjer i stället för att få ett lugnt avslut måste se läkare genomföra meningslösa, livsuppehållande åtgärder – mot god medicinsk och etisk sed.

Att tvinga klinikerna att ha neonatalsjukvårdare och intensivvård tillgängliga är kostsamt. Så kostsamt att många kliniker, helt förväntat, måste lägga ner. Precis som flera andra lagar i USA som tvingat abortkliniker att ha i princip samma standard på faciliteterna som sjukhus, vilket förstås är en orimlig börda som bara har till syfte att få dem att stänga.

Facit av en sådan här politik finns i Texas. De senaste årens aggressiva politik mot ­­Planned Parenthood och kraftiga budgetnedskärningar riktade mot andra hälsokliniker, sammanfaller med en fördubbling av mödradödligheten.

Det verkar vara denna öken USA:s befolkning kan förvänta sig att vandra genom de närmaste åren. Abortkliniker stängs ner och preventivmedel kan inte längre bekostas av sjukförsäkringen (om du har någon). De som drabbas är främst fattiga kvinnor som i hög grad förlitat sig på Planned Parenthood för sina sjukvårdsbehov, inte bara de relaterade till obstetrik. Om konsekvenserna blir som i Texas riskerar USA att nationellt förlora hundratals fler gravida per år – helt i onödan.

Rätten att bestämma över sin egen kropp är grundläggande. Men i USA går man baklänges. I stället för att ge människor möjlighet att själva bestämma över sin reproduktion så begränsas både information och tillgänglighet.

Konsekvenserna är svåra, också globalt. Trump har återinstiftat en lag som förhindrar biståndspengar från att användas till organisationer som utför eller ens erbjuder information om abort, även om det inte är vad biståndspengarna används för.

Kvinnor har redan under flera år i USA fängslats för missfall. Minsta misstanke om att du kan ha varit delaktig i missfallet, hur missriktad den tanken än är, och en personlig tragedi förvandlas till en mardröm.

En utveckling som riskerar gå mot El Salvadors exempel. Där är abort helt olagligt, oavsett konsekvenserna. Vilket gör att flertalet kvinnor fängslats i åratal när de anklagas för att vara skyldiga till sina missfall.

Ibland helt utan bevis.

Det är en kriminalisering av graviditet i sig – om du är gravid så förutsätts du vara ansvarig för fostrets liv och dess död, vilket kan reflekteras i allt du gör. De flesta missfall sker inte av yttre omständigheter utan spontant. Men den som vill ge sken av kausalitet kan rulla skuldstenen nedför ”the slippery slope” tills den gravida inte kan gå under en stege utan att anklagas för att dra olycka över fostret.

Som svar har Sverige blivit en del av ett växande initiativ för att bidra med pengar och stötta livsviktiga projekt som nu förlorat sitt stöd. Biståndspengarna kan vara skillnaden mellan liv och död för människor i fattiga områden. Den 2 mars hålls också en konferens i Bryssel där Sverige mobiliserar krafter för att fortsätta stödja reproduktiva rättigheter världen runt.

Det är också där Sverige har chansen att visa vägen – när USA så tydligt går åt fel håll.

Om bloggen

Veronica Eneskjöld är gif-entreprenör och student av politik och media. En ständigt aktiv twittrare som gif:ar och sammanfattar politik- och samhällshändelser för din skull.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se