Stäng
blog-header
september 28, 2015
Veronica Eneskjöld, bloggare

Agendakollen: Miljöpartiets svek och gömda flyktingar

I söndagens Agenda var flyktingar åter på tapeten. Men den här gången handlade det om den ökande skaran människor som efter avslag på asylansökan inte lämnar Sverige frivilligt. Många går under jorden.

Agenda hade pratat med den romska familjen Osmanovic där föräldrarna och sonen Leon ska utvisas till Serbien. Leon har aldrig varit i Serbien och kom till Sverige när han var 10 månader gammal. Eftersom de är romer har de inget att återvända till. Det går inte att klandra Leons föräldrar för att de inte vill leva i ett land där de diskrimineras och måste leva på gatorna.

Migrationsverkets generaldirektör, Anders Danielsson, var i studion för att prata om vilka regler som gäller. Han framhöll att det är en viktig demokratisk princip att asylsökanden förhåller sig till de beslut som fattas. Han påpekade också att mottagandet av flyktingar är något hela samhället tillsammans måste klara, inte bara Migrationsverket.

Agenad-27-september-Danielsson

Hjärtat ömmar för Leon, eftersom det inte tagits hänsyn till hans uppväxt och anknytning till Sverige. Samtidigt så är de principer Danielsson pratar om väldigt viktiga. Det kan inte vara godtyckligt för vem asylreglerna gäller och inte. Så kampen för att människor som Leon ska få stanna måste ske på politisk nivå, hos den som skapar de policys som ger avslag. Inte hos de tjänstemän som, i enlighet med reglerna, skickar tillbaka romer till länder där de inte kan leva. Därför kan man undra varför ingen politiskt ansvarig person fanns i studion för att svara.

Den senaste tiden har Miljöpartiet hamnar i skottlinjen för sitt svek när det gäller Vattenfalls försäljning av brunkolsgruvor i Tyskland. Borde regeringen krävt att företaget avvecklar gruvorna i stället? Det hade varit ett stort slag för miljön – i stället för mot den.

I Agenda-studion fanns James Hansen, professor och aktivist. Enligt honom måste världen börja sätta det ”riktiga” priset på fossila bränslen. Eftersom fossila bränslen, som kol, har så stor inverkan på en redan pressad planet, borde detta avspeglas i priset. Men i verkligheten subventioneras fossila bränslen så att det ska bli lättare att använda dem.

Agenda-27-september-james-hansen

Hansen tyckte att det kanske viktigaste steget vore att göra elproduktionen fossilfri. Hans ersättning är vind- och kärnkraft. Om kärnkraft är så pålitligt som han påstår går nog att diskutera. Människor som bott vid Fukushima och Tjernobyl skulle nog protestera om de hörde kärnkraften beskrivas som säker och den enda vägen framåt.

Hansen tog upp hur västvärlden byggt sin rikedom på fossila bränslen. När resten av världen sen vill göra det samma blir situationen omöjlig. Detta har Agenda tagit upp tidigare. Då var fokuset Indien, som bränner kol för att tillfredsställa elbehovet hos en stor befolkning.

Intressant nog var Åsa Romson då i studion och pratade om hur Sverige måste vara ett miljöföredöme. Under valrörelsen viftade både Romson och Fridolin med en kolbit under debatterna. Med löften om att kolet skulle få stanna i marken.

Romson-kolbit-tv4-debatt-politism liten

Talet om Sverige som ett miljöföredöme hade kanske haft bättre klang om hon inte samtidigt var beredd att godkänna en försäljning som banar väg för att kolet bryts och bränns av någon annan.

Om bloggen

Veronica Eneskjöld är gif-entreprenör och student av politik och media. En ständigt aktiv twittrare som gif:ar och sammanfattar politik- och samhällshändelser för din skull.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se