Stäng
blog-header
februari 22, 2016
Veronica Eneskjöld, bloggare

Agendakollen: Löser sänkta ingångslöner arbetsmarknadens problem?

Hur ska arbetsmarknaden egentligen se ut? Flera borgerliga partier ser gärna en sänkning av ingångslönerna. Det kan, menar de, ge fler människor jobb och kanske framförallt sysselsätta lågutbildade nyanlända.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och Centerpartiets Annie Lööf debatterade i Agenda om metoden hjälper eller stjälper.

Enligt Lööf kan ”lite” sänkta ingångslöner leda till brutet utanförskap för människor i ”livslångt bidragsberoende”. Det kan hjälpa till att lösa vad Lööf flera gånger kallade ”integrationsutmaningen”. Ett ord som för tillfället ger bara 7 000 träffar på Google. Men Lööf gav intrycket av att det är Centerpartiets nya retoriska metod att balansera mellan att hantera flyktingkrisen, det vill säga möta väljare och opinion, och fortfarande stå fast vid den öppna inställning Lööf profilerat sig på.

Johansson anser att sänkta ingångslöner inte stannar vid just de berörda, utan får konsekvenser på hela arbetsmarknaden. Sänkta löner för att kunna anställa fler i exempelvis restaurangbranschen innebär sänkta löner för många fler, i en bransch där människor redan går på deltid och visstid och har svårt att klara sig på den lön de har.

Agenda-21-feb-2016-Johansson-Lööf-1Agenda-21-feb-2016-Johansson-Lööf-2

Enligt Lööf vill Centerpartiet inte alls sänka människors löner. Det handlar bara om att ge människor ett arbete och en lön, när de tidigare inte haft någon. Inga nivåer nämndes men Centerpartiet har tidigare talat om ”väsentligt” sänkta löner. I värsta fall kan det bli aktuellt med lagstiftning – det vill säga att politikerna sätter lönerna och inte de inblandade parterna.

Det är ett bättre sätt, enligt Johansson, att förenkla de många och krångliga subventioner som redan i dag ger arbetsgivare rabatt på att anställa. Då riktas stödet till individer och får inte konsekvenser för allas arbetssituation. Men räcker det? Enligt John Hassler, ordförande för Finanspolitiska rådet, har subventionssystemen som de ser ut nu använts i för låga volymer. Då kan det behöva bli aktuellt med fler åtgärder för att ge fler arbete, även om det finns begränsat vetenskapligt stöd för att just sänkta ingångslöner skulle ge någon större effekt.

Från arbetsmarknad till bostadsmarknad.

De svenska kommunerna har ensamrätt på att bestämma vad som byggs på deras mark. En konsekvens av det är att få bygger i den takt eller i den mängd som krävs för att motverka bostadskrisen. Det mer populärt att skydda naturområden än att bygga enligt nationella behov. Allt fler kommuner kring Stockholm gör istället grönområden till naturreservat, ett sätt att se till att marken inte blir byggd på. Frågan är om det kommunala självbestämmandet måste minskas för att regeringen ska kunna bygga sitt nya miljonprojekt.

Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) intervjuades i Agenda. Han verkade beredd att ta upp, diskutera och kanske någon gång fatta ett beslut kring att minska kommunernas makt över den egna marken. Alla kommuner tar inte sitt ansvar, enligt Kaplan. Därför satsar regeringen kraftigt på ”incitamentsstrukturer” för att stimulera byggande. Bland annat delas en miljardpott ut bland de kommuner som bygger.

Agenda-21-feb-2016-Kaplan-Holmberg

Precis som finansminister Magdalena Andersson (S) upprepade för några veckor sedan, hänger mycket på bostadssamtalen som pågår med oppositionen. Det finns många ”olika ingångar” och saker som ”kan tas upp” under samtalen men varken Kaplan eller Andersson vill ge några riktigt klara besked. Enligt Kaplan är ett av de stora problemen bristen på rörlighet på bostadsmarknaden.

Om detta ska lösas med att staten planerar för kommunernas mark eller att staten minskar på riksintressena för att frigöra mer mark, eller någon ny spännande åtgärd svenska folket får veta om i efterhand, är mycket oklart.

Om bloggen

Veronica Eneskjöld är gif-entreprenör och student av politik och media. En ständigt aktiv twittrare som gif:ar och sammanfattar politik- och samhällshändelser för din skull.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se