Stäng
blog-header
december 14, 2015
Veronica Eneskjöld, bloggare

Agendakollen: Klimatavtal och moderaternas vändning

Världens länder, eller i alla fall 195 stycken av dem, har äntligen skrivit på ett globalt klimatavtal i Paris. Efter åratal av förhandlingar verkar världen nu överens om att arbetet att minska jordens uppvärmning ska gå in i ett nytt skede.

Agenda intervjuade miljöminister Åsa Romson (MP) kring klimatavtalets turer och om vad som händer nu. Räcker avtalet? Eller är det ytterligare ett tandlöst avtal som riskerar att inte efterlevas i praktiken?

Enligt Romson är avtalet ett framsteg eftersom alla länder skrivit under. Avtalet nämner dock få specifika mål eller praktiska åtgärder, vilket inte låter särskilt effektivt. Exempelvis nämner det inget årtal om när utsläppen av fossila bränslen måste hamna på noll. Men alla länder är åtminstone överens. Romson sa att detta stärker samarbetet länder emellan, bygger ett ramverk så att de globala problemen kan lösas.

Agenda-13-december-Romson

Var femte år ska ländernas egna planer och genomförda klimatpolitik gås igenom och diskuteras. På så sätt har länderna därmed förbundit sig till gemensamt arbete, även om klimatpolitiken i olika länder kommer skilja sig åt.

En stor fråga gällande utsläpp är fördelningen mellan rikare och fattigare länder. Agenda har tidigare tagit upp hur Indien är ett av de länder där klimatfrågan kan avgöras. I Indien saknar många el och lever i fattigdom, men välståndet växer och med det behovet av energi. Den kraftigt ökade efterfrågan möts genom ett nyöppnat – klimatmässigt katastrofalt – kolkraftverk varje månad.

Indiens ambassadör, Banashri Bose Harrison, kommenterade detta i Agenda. Hon påpekade att Indien måste ha samma utsläppstrymme för att kunna nå en viss utvecklingsstandard som Europa haft. För tillfället är Indiens kolproduktion en femtedel av USA:s. Men Indien planerar att öka kolproduktionen, snarare än minska den.

Fattigare länder behöver kunna göra klimatmässigt hållbara val medan de utvecklas. För det krävs finansiering. Därför ingår det också i avtalet ett löfte om 100 miljarder dollar per år som ska gå från rikare länder till fattigare. Det stödet är oerhört viktigt för länder som Indien, där en satsning på förnybart kostar oerhört mycket i teknik och investeringar. Kol är enligt Bose Harrison den billigaste och mest lättillgängliga källan för energi, som nu står för 60 % av energiproduktionen.

Agenda-13-december-Bose-Harrison

Även om Indien också vill nå klimatmålen, med en minskning av utsläppen med 30 % till 2030, så måste de nå en viss punkt för att kunna göra sig av med kolkraft och fossila bränslen. På samma sätt, framhöll Bose Harrison, som Sverige trots sitt ambitiösa mål om att bli fossilfritt inte heller kan ge ett exakt datum när det händer.

Agendas andra ämne för kvällen var Moderaternas förändrade inställning gällande migrationspolitiken. 8 av 10 moderatväljare vill nu minska flyktingmottagandet.

Moderaterna har analyserat, vridit och vänt på sin politik, för att besvara en överhängande fråga:

Agenda-13-december-tobé

Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé förklarade i studion att Moderaterna redan innan valrörelsen borde ha tänkt om gällande flykting- och invandringspolitiken. Detta i sken av den nuvarande uppskattade siffran på 160 000 asylsökande i år. Han ville inte svara på om han då menade att siffran 80 000, som var det uppskattade antalet inför valet, också var en för hög siffra.

Redan innan valet borde Moderaterna enligt Tobé ha argumenterat för att det svenska regelverket skulle vara mer likt de andra europeiska ländernas system. Han framhärdade sedan i Moderaternas idé om att Sverige behöver en ”paus”, för att kunna ”ge tak över huvudet till de som redan är här”.

Tobé ville inte säga rakt ut att Fredrik Reinfeldt hade gjort fel, bara att denne gjort en bedömning enligt det läge som fanns innan valrörelsen. Samtidigt påstod han att Moderaterna borde gjort en ändring i sin politik redan då.

Det verkar som om Moderaterna vill både surfa på minnet om epoken Reinfeldts storhet – och samtidigt bryta med den så fort som möjligt.

Om bloggen

Veronica Eneskjöld är gif-entreprenör och student av politik och media. En ständigt aktiv twittrare som gif:ar och sammanfattar politik- och samhällshändelser för din skull.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se