Stäng
januari 18, 2016
Eric Rosén, chefredaktör
Margot Wallström – poppis hyresgäst. Foto: Henrik Montgomery / TT

Wallström följde reglerna – men reglerna kan ändras

I diskussionen om utrikesminister Margot Wallströms (S) lägenhet ryms ilska och frustration från vanligt folk. Den är rättmätig.

En del försvar för Wallströms agerande är också anmärkningsvärt svagt. Bland annat sprids en facebookpostning som gör gällande att lägenheten var så dyr att den sannolikt inte hade haft så många spekulanter i kösystemet i alla fall. Det är trams, en lägenhet på 89 kvadratmeter i centralt läge i Stockholm, med en hyra på 13 000, hyrs ut på en sekund. Och bland de sökande skulle du hitta också helt vanliga medelklasspar eller studenter i kollektiv, inte bara rika människor. Så ser Stockholms bostadsmarknad ut.

Ett annat försvar går ut på att hon som utrikesminister rimligen måste ha bostad till vilket pris som helst. Och det är för all del sant, men det betyder inte att sättet hon får bostaden på är acceptabelt. Tvärtom är det en annan diskussion, som gärna får väckas, om hur statsråd ska garanteras bostad i huvudstaden.

Men ilskan över hur Wallström fick en bostad visar egentligen att vi borde ha en mycket större och mer generell diskussion. Det människor är förbannade på är ett orättvist system som vi kan förändra.

Privatvärdar får ju i dagsläget göra i princip vad de vill med sina lägenheter. De har nästan inga förpliktelser. Vi som en gång flyttat till Stockholm vet vilka vägar man föreslås ta. Peppande tidningsartiklar och bostadssajter har sina tips:

– Använd dina kontakter!
– Ring runt till privatvärdar!
– Var trevlig. Var hel och ren!

Wallström gjorde just det där. Hon verkade, helt enligt reglerna, inom ett system som gynnar alla som har hög inkomst, som kan ”föra sig” och som inte framstår som främmande (att vara vit och tala svenska utan brytning är i princip ett krav). De som känner människor som äger fastigheter, de som redan har det gott ställt och för all del den som är minister har enorma fördelar.

Här blottläggs högerns hyckleri. De vill inte förändra detta. Tvärtom, de försvarar privata värdars makt och vill absolut inte se några förslag som ger mer rättvisa på bostadsmarknaden. Om Wallström och Kommunal följt de regler som finns när det gäller bostäderna måste vi göra mer än att skälla på dem. Det är betydligt mer konstruktivt att föreslå lag- och regelförändringar, även om det är lite tråkigare.

Vem kommer med lagförslag som tvingar privata värdar att hyra ut en majoritet av beståndet via ordinarie bostadskö? Vem kommer med förslag som åter skärper reglerna för hur mycket man får tjäna på andrahandsuthyrning?

Vem levererar en bostadspolitik som ger ett rättvist utfall istället vid sidan av den fruktlösa diskussion som just nu förs om uthyrning av lägenheter?

Sök på Politism.se