Stäng
februari 28, 2017
Amra Bajric, skribent
Sms-anställningar ökar. Foto: Fredrik Sandberg/ TT

Visstidsanställning slår hårdast mot lågavlönade kvinnor

2007 införde alliansregeringen lagen om visstidsanställning. Argumenten för lagen var att det skulle göra det möjligt för arbetsgivare att anställda folk snabbare och få in människor på arbetsmarknaden lättare. Alliansen kritiserade rådande arbetsformer som oflexibla och det pratades mycket om individens frihet att själva få välja när man kan och vill arbeta. Nu visar det sig att lagen har fått motsatt effekt.

Igår publicerade LO sin rapport ”Anställningsformer och arbetstider 2017” som visar att 262 000 personer i Sverige är behovs – och timanställda. Så kallade ”sms-anställningar” är ofta timanställningar eller korta vikariat som omöjliggör redan lågavlönade yrkesgrupper att planera sin vardag. Många yrken inom handel och vård är kvinnodominerade vilket gör att alliansens politik drabbar kvinnorna hårdast.

Istället för en mer flexibel arbetsmarknad där fler är anställda är resultatet fler osäkra anställningar. Det har också lett till att färre får fasta jobb och säkra arbetsvillkor. Inom handel och vård är fler kvinnor än män visstidsanställda vilket gör arbetsmarknaden mindre jämställd och säker i helhet.

Visstidsanställning är helt enkelt en anställningsform som missgynnar redan lågavlönade grupper och framförallt kvinnor.

Sök på Politism.se