Stäng
april 2, 2014
Eric Rosén, chefredaktör
Still not loving the vinst, still rock my khakis with a cuff and a crease. Foto: : Henrik Montgomery / SCANPIX

Vinstmotståndet kompakt – år efter år

Det har gjorts åtskilliga opinionsmätningar kring väljarnas inställning till vinster i välfärden. Bilden är dock rätt samstämmig. Novus visade 2012 hur bara 12 procent av väljarna anser att vinstuttag i privat skattefinansierad välfärd bör vara tillåtet. När Katalys beställde en opinionsundersökning, med en rad olika frågor, blev det tydligt att det oreglerade vinstuttaget i princip saknar stöd över huvud taget. När LO ställde ett antal frågor kring vinster i välfärden instämde så många som 80 procent i påståendet att ”privata företag som driver skattefinansierad vård, skola, omsorg och gör överskott borde återinvestera vinsten tillbaka i verksamheten”.

Dessutom har SOM-institutet i en rapport 2012 visat att 62 procent tycker att det är ett mycket bra eller ganska bra om vinstutdelning inte tillåts inom skattefinansierad vård, skola och omsorg.

Man kan dra slutsatsen att hårda regleringar – ett vinstutdelningsförbud – haft ett massivt stöd i en kraftig majoritet av väljarkåren de senaste åren.

När Aftonbladet/Sifo i dag redovisar en ny undersökning på ämnet kan undrar man spänt: Har allt ställts på ända? Har folk bytt åsikt? Tycker svenskarna numera att vinsterna är oproblematiska? Svaret är ett gormande NEEEEEEEEJ!

58 procent av de tillfrågade säger att det är ett ganska bra eller mycket bra förslag att inte tillåta vinstutdelning i skattefinansierad vård, skola och omsorg. Bara var femte väljare tycker att det är ett dåligt förslag. Det betyder att man fortfarande är emot vinster i välfärden långt in i alla partier, även i de borgerliga.

Den enda plats där vinstivrarna är i majoritet är i riksdagen. Klyftan mellan folket och makten  är deprimerande vid.

Sök på Politism.se