Stäng
mars 23, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Äldreomsorgen ska skyddas från gränslös vinstjakt – det betyder inte att all äldreomsorg blir offentlig. Foto: Pontus Lundahl / TT

Vinstbegränsning raderar inte ut alla privata alternativ från välfärden

Det finns något som heter ”Entreprenörskapsforum”, och deras uppdrag är att skapa ”bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt”. Kort och gott en lobbyorganisation för privat företagande.

Häromdagen presenterade de en ny Sifo-undersökning som de beställt. Syftet var att visa att motståndet mot vinst i välfärden inte alls är så stort som precis alla andra mätningar visat. En svår uppgift, förstås, eftersom motståndet mot vinster i välfärden är kompakt – som mätningarna visat. Vill man ändå klara detta får man i stället formulera frågorna på ett sånt sätt att man får svar man med lite ohederlighet kan använda i debatten. Just så har Entreprenörskapsforum gjort.

Susanne Sjöstedt Allehanda.se har tittat närmare på undersökningen och upptäcker att den inte över huvud taget förhåller sig till det vinstbegränsningsförslag som faktiskt finns. Det man i stället frågar om är vad folk tycker om ett vinststopp som gör att alla – samtliga – icke-offentliga alternativ upphör att existera. En linje som ingen driver, inte ens Vänsterpartiet.

Susanne Sjöstedt skriver:

”Är inte det bara ett fult sätt att skrämma folk som gillar att ha mer än en vårdgivare att välja mellan att tro att alla former av vinstbegränsningar oundvikligen skulle leda till slutet på all privat vård och omsorg?”

Och precis så är det. Tittar man närmare på undersökningen är det slående snarare att motståndet mot vinster i välfärden är så stort att väldigt många föredrar att all privat verksamhet försvinner från all välfärd än att ha kvar dagens system. Den som tvivlar kan själv läsa undersökningen.

Till exempel tycker bara 4 procent (!!!) av de socialdemokratiska väljarna i undersökningen att det skulle vara ”mycket dåligt” om ”den privata verksamheten i skola, vård och omsorg måste upphöra”. 60 procent tycker att det vore ganska bra eller mycket bra. Och nästan var femte moderatväljare föredrar att all privat verksamhet i välfärden försvinner helt framför dagens system.

Entreprenörskapsforum gör vad de kan för att påverka vinstdebatten, och det har de all rätt att göra. Men resultatet de fick måste ha gjort dem oerhört besvikna, även om de nu försöker paketera det som ett stöd för vettlösa vinster på vanligt folks skattepengar.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se