Stäng
januari 22, 2014
Eric Rosén, chefredaktör
Maria Ferm (MP) har varit drivande för att få en förändrad utlänningslag på plats. Foto: Jessica Gow / TT

Viktigt asylsteg i rätt riktning

Miljöpartiet och alliansregeringen har gjort upp hur tillämpningen av den förändrade utlänningslagen ska se ut. Tidigare har man kommit överens om att skrivelsen om att ”synnerligen ömmande skäl” ska beaktas vid asylprövningar ska ändras – och att det från den 1 juli i år ska stå att barn under 18 år, och deras föräldrar, kan få uppehållstillstånd om deras omständigheter är ”särskilt ömmande”.

Sök på Politism.se