Stäng

Sponsrat innehåll

oktober 8, 2015
Politism, redaktion

Vi viker oss inte – heltid ska vara norm

Det är hög tid för Stefan Löfven att uppfylla löftet om heltid som han gav i valrörelsen. Heltid ”ska vara den norm som gäller”, sa han i maj förra året utan att darra på stämman. Det budskapet har Socialdemokraterna sedan hamrat in, så att nästan ingen har missat det.

Nationella kollektivavtal om heltid var helt enkelt ett tydligt löfte som Socialdemokraternas förväntade sig att Kommunals medlemmar skulle lita på.

Men när socialdemokraten Lena Micko, som är ordförande i Sveriges kommuner och landsting (SKL), får frågan om att införa rätt till heltid blir svaret svävande och luddigt. Hon säger att heltid är en ”verksamhetsfråga”. Det är allvarligt, eftersom SKL är den arbetsgivarpart som ska teckna kollektivavtal om heltid med Kommunal.

Som feminist är man van vid att alla inte fattar välfärdsarbetarnas villkor särskilt bra. Det är därför Kommunal påminner om hur välfärdsarbetarna har det den åttonde varje månad. Och det är därför vi vill göra alla dagar till internationella kvinnodagar, inte bara den 8 mars.

Framför allt är det därför Kommunal är fast beslutna att teckna nationella kollektivavtal om heltid som norm i avtalsrörelsen 2016. Vi väntar på att få börja förhandla. Det är inte acceptabelt att välfärdsarbetare är utelämnade till enskilda kommuners och landstings goda viljor i en så viktig fråga. Heltid som norm måste slås fast som ett faktum i avtalen mellan arbetsgivaren och facket.

Hela 58 procent av de anställda i vården och omsorg arbetar deltid, många av dem ofrivilligt. De har ofta svårt att leva på sin lön. Den låga lönen gör även att deltidsarbetarna får en alldeles för dålig pension, ofta under fattigdomsgränsen. Ofrivillig deltid ger mindre pengar för den som är sjuk – och mindre pengar för den som är föräldraledig. En förkrossande majoritet av de som drabbas är kvinnor. I mansdominerade yrken är heltid en självklar norm för länge sedan.37procent

Allt det här vet Socialdemokraterna. De gick till val på att rätta till den stora könsorättvisan. Och Kommunal är fast beslutna att få dem att hålla sitt löfte. Vi viker oss inte. Vi tar fajten för välfärdsarbetarnas möjlighet att försörja sig. Vi accepterar inte av sju av tio kommunalkvinnor blir beroende av garantipension – det som tidigare kallades fattigpension – trots att de har ett helt långt arbetsliv bakom sig.

Socialdemokraterna leder enligt egen utsago ”världens första feministiska regering”. Så kan Socialdemokraterna inte säga utan att använda den makt partiet har att förändra, även i kommuner och landsting. Beskrivningen av regeringen som feministisk är inte trovärdig om inte löftet om heltid uppfylls av Socialdemokraterna.

Kommunal tänker se till att heltid som norm blir en del av nationella kollektivavtal. På det sättet får välfärdsarbetarna bättre villkor – och Socialdemokraterna kan fortsätta använda f-ordet.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se