Stäng
mars 5, 2014
Eric Rosén, chefredaktör
Våldsskattepengar? Foto: Helena Landstedt / SCANPIX

Vi kan inte skatta bort machomannen, Johan Ehrenberg

På onsdagen skriver ETC:s grundare Johan Ehrenberg en text inför 8 mars.

Våldet mot kvinnor är inte en kvinnofråga. Det är en mansfråga.” skriver han och det är i allra högsta grad sant. Ehrenberg har länge fokuserat på den problemformuleringen och därmed varit väldigt viktig för debatten om män, manlighet och manligt våld. Jag har själv ofta tagit intryck av honom och även i den här texten riktar han ljuset mot det centrala:
Vi kan inte hålla på att bara prata om detta längre. Alla feministiska män måste försöka hitta metoder för att vrida debatten till det som är problemet. Mäns våld. Mäns tankar. Mäns passivitet. Hur?

Det är när han ger svaret på ”Hur?” som jag inte håller med honom. Han föreslår nämligen en mansskatt.

Retoriskt är det inte så dumt, det kopplar våldet till männen, fokuserar på att männen bär ansvaret. Det är gruppen män som ligger bakom en rad faktiska kostnader som våldet innebär, och det är gruppen män som tjänar mest pengar. Och vi har ju redan skatt på till exempel alkohol och spel för att täcka upp en del av kostnaderna missbruket innebär. Därför kunde det här vara ett rimligt förslag.

Men jag menar att det är meningslöst att försöka skatta bort en så genomgripande samhällsstruktur. Ska vi verkligen angripa mansrollen i grunden krävs ett svar på ”Hur?” som är betydligt mer komplext.

Allt som stärker kvinnors ställning i samhället och för oss närmare jämställdhet är bättre reformer än mansskatt. Underordning och överordning – maktstrukturerna – är kärnan som ligger till grund för mäns våld mot kvinnor.

Allt som stärker mannens roll på andra plan än som stereotypen är bättre reformer än mansskatt.

Vill man bekämpa mäns våld mot kvinnor är individualiserad föräldraförsäkring ett vassare instrument för att förändra mannen, tror jag. Vill man förändra mannen tror jag att man rör sig snabbare framåt genom att förändra hur vi bemöter pojkar och flickor i skolan. Den här genuspedagogiken på dagis och i skolan, som SVT brukar håna emellanåt, är ett av många viktiga verktyg för att ge pojkar och män ökade möjligheter att välja andra roller.

Jag tror inte det hjälper att på ännu ett område låta gruppen män betala sig fria från ansvar. Det fanns en tid när män hade i princip alla inkomster och var tvungen att ta alla utgifter. Det fanns en tid när en man var förmyndare för både sin fru och den enda förmyndaren för barnen. Mäns våld mot kvinnor var inte direkt ett mindre problem då.

Jag tror därför inte att lösningen är att säga åt män att ta ett större ansvar för våldet genom att de får bära ett större ekonomiskt ansvar för det. Det kommer helt enkelt inte att fungera.

Sök på Politism.se