Stäng
mars 15, 2018
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Hossein Salmanzadeh / TT

Vi kan inte ha fritt skolval i ett rättvist Sverige

Det är obegripligt att vi har ett så kallat ”fritt skolval” i Sverige. Särskilt när vi sitter med facit i hand. Det är också obegripligt att så få av förespråkarna för det fria skolvalet har vågat rannsaka sig själva och ompröva sin inställning.

Ska samhället och skolan hålla ihop, och göra våra så många som möjligt av våra barn rustade för samhället, behövs en omedelbar förändring. Skolvalet gör att vi får mindre blandade klasser, mindre blandade skolor och ökad segregation. Forskning visar att det fria skolvalet främst används av mer privilegierade föräldrar för att välja bort underprivilegierade barn – till exempel barn med utländsk bakgrund från fattigare familjer. Att skolvalet ger ökad elevsortering utifrån föräldrarnas utbildningsnivå och om de har utländsk eller svensk bakgrund är väl belagt.

Den som studerar det fria skolvalets effekter får en mycket mörk bild.

Men vi är på väg att se en förändring. Skolverket har öppnat för förändringar. Lärarkåren vill inte heller ha kvar det fria skolvalet. De båda lärarfacken, och LO, tycker också att vi ska göra upp med det fria skolvalet. Till och med inom högern har röster mot det fria skolvalet börjat dyka upp, ledarskribenten Anela Murguz är ett av flera exempel.

Inför förra valet gick den tidigare socialdemokratiska finansministern Kjell-Olof Feldt ut och kritiserar det fria skolvalet. Att just Feldt gjorde helt om var anmärkningsvärt då han tidigare varit ordförande i Friskolornas riksförbund och är en av de sossar som var helt avgörande för införandet av privata friskolor och marknadstänk inom välfärden. Plötsligt talade han klarspråk:
– Ja, valfriheten blev fel, i varje fall som den fungerar. Jag vet inte hur vi tänkte, sa han då till SVT .

Men debatten om det fria skolvalet måste finnas med också i denna valrörelse. Skolan är en av väljarnas viktigaste frågor. Och färska granskningar visar att resultaten varierar enormt mellan skolor, vilket är en logisk konsekvens av ett skolvalssystem där föräldrarnas bakgrund och utbildningsnivå är så avgörande.

Systemet med fritt skolval måste bytas ut, konstaterade 17 forskare på SvD Debatt i januari i år. Där förklarar de hur ett fritt skolval spär på boendesegregation och bidrar till ökad ojämlikhet i både skolan och i samhället som helhet. De skriver:

”Förlorarna är elever i stigmatiserade bostadsområden, elever utanför tätbebyggda områden och elever på lågstatusprogram där valfriheten är begränsad. Dessa elever har vare sig möjlighet eller resurser att göra reella aktiva, relativt välinformerade val. Liksom de resursstarka eleverna, tenderar dessa elever att samlas på samma skola.”

För de ungas skull måste vi orka lyfta den här debatten på allvar. Det är en fråga om rättvisa och om de ungas framtid.

Sök på Politism.se