Stäng
november 26, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vi har gjort oss beroende av evigt stigande bostadspriser

Under decennier har bostadsmarknaden varit en märklig plats där hyresrätterna blir färre och dyrare samtidigt som bostadsrätter och bostadsaffärer blivit det snabbaste sättet att skaffa sig en förmögenhet, åtminstone för dem som har råd och rätt tajming. Bostadskarriärer har gett vinnare en buffert för framtiden, samtidigt som trösklarna in på bostadsmarknaden blivit allt högre för låg- och medelinkomsttagare.

Bostadsmarknaden har också gjort våra rika banker ännu rikare när den svenska tillväxten främst drivs på av att vi skuldsätter oss mer och mer.

På lördagen presenterade fackliga idéinstitutet Katalys en ny rapport om ”Finansialiseringen av Sverige”. Där beskriver de hur Sveriges ekonomi domineras mer och mer av den finansiella sektorn. Vi har avreglerat kapital- och kreditmarknader samtidigt som den statliga bostadspolitiken monterats ned. Massor av pengar har dragits till bostadsmarknaden gett oss så uppblåsta priser att allt fler talar om en farlig bubbla.

DN Debatt skriver rapportförfattarna från Katalys:

”Hushållen, framför allt i storstäderna, använder krediterna för bostadsinvesteringar och privatkonsumtion i visshet om att prisutvecklingen på säkerheten (bostadsrätter och egna hem) är tryggad av en permanent bostadsbrist och politiskt bakbundna myndigheter. Samtidigt täljer bankernas aktieägare och toppanställda guld genom de rekordmarginaler på bolån som gett bankvinster på 100 miljarder per år de senaste åren.”

Det som är bra för bankerna är alltså inte så bra för Sverige.

När så mycket av vår ekonomi hänger på bostadslånen blir även mindre nedgångar i priserna farliga för samhället. Enligt Konjunkturinstitutet skulle vi få ta en rejäl smäll, med mer arbetslöshet och mindre hushållskonsumtion, redan om bostadspriserna sjönk med 20 procent.

Den som läser Katalys rapport blir orolig. Den visar hur sårbara vi blivit – hur många som är beroende av ständigt stigande bopriser och bostadslån. Ännu oroligare blir man när man lyssnar på våra politiker, där man från vänster till höger har förtvivlat svårt att formulera eller få genomslag för en social och smart bostadspolitik.

Det är som att man handlingsförlamats i väntan på krisen. Som om den måste komma.

Sök på Politism.se