Stäng
april 20, 2015
Lotta Ilona Häyrynen, medarbetare

Vi borde lyssna på Hans Rosling

Fyra gånger på sex dagar. Så många gånger har Politism behövt uppdatera dödssiffrorna efter de drunkningsolyckor som sker på Medelhavet. Från 500 till 900 till sannolikt 1 600. Och alldeles nyss kom rapporter om ännu en båtolycka med ytterligare 20 dödsoffer som följd.

Siffrorna är osäkra. Många kroppar hittas inte. De ligger kvar på botten, eller flyter anonymt i land på kuster långt borta. Ett är ändå säkert: dödsoffren blir fler, och siffrorna är sannolikt högre än de vi har.

Professor Hans Rosling har satt siffrorna i perspektiv – just nu dör lika många personer på Medelhavet varje dag som dog när Ebolaepidemin i delar av Västafrika nådde sin kulmen.

I november 2014 hade EU bidragit med ungefär en miljard euro i olika hjälpinsatser till de eboladrabbade länderna. Nu ska 33 miljoner euro räcka för att rädda tusentals flyktingar undan drunkningsdöden på Medelhavet.

Fler människor än någonsin är på flykt från sina hemländer. Då duger det inte att dra ned på hjälpinsatserna och blunda för den död som finns precis utanför vår gräns.

Medelhavet är vår närmaste kontinuerliga humanitära katastrof.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se