Stäng
juli 31, 2014
Torun Carrfors, skribent
Foto: Per Larsson / TT

Vi behöver Caroline Winbergs mod att prata om abort

I går sommarpratade supermodellen Caroline Winberg. Det var, precis som flera andra av årets sommarprat, ett politiskt program. Hon pratade om klass och om kön. Om att ha en mamma som tvingades jobba dubbelt för att få ekonomin att gå ihop. Om när hon förstod att män med makt alltid kommer undan, oavsett hur illa de behandlar kvinnor. Och om att bli oönskat gravid och göra en abort.

Caroline berättade en berättelse som många kvinnor som gjort abort delar. Nämligen att det inte var enkelt. Även om hon aldrig tvekade i sitt beslut.

Det finns mängder med myter som omger aborter.

Att det skulle handla om slarviga tjejer som i stället för andra preventivmedel använder abort. Att det skulle handla om särskilt utsatta kvinnor. Eller att det är ett beslut enbart förknippat med smärtsamma känslor.

Det stämmer inte.

Även om flest aborter görs av kvinnor mellan 20-24 år, har 40 % av alla de som avbrutit en graviditet efter abortlagen infördes 1975 varit 30 år eller äldre. Ungefär hälften av dem har samtidigt levt i stabila parrelationer. Läkaren Anneli Kero gjorde redan 2005 en studie som slog fast att  70 % av de som gör en abort varit helt säkra på sitt beslut under hela processen. De allra flesta har beskrivit hur aborten inneburit känslor som lättnad och befrielse, samtidigt som de också oroat sig och känt sorg.

Trots att en genomsnittlig svensk kvinna en gång i livet avbryter en graviditet, pratas det sällan om erfarenheten av abort. Varken i samhället i stort eller i den vård där kvinnan befinner sig före och efter.

För två år sedan gjordes en enkätundersökning av Uppsala Universitet. Där uppger över 60 % av de kvinnor som avbrutit sina graviditeter att de hade behövt ytterligare stöd av vården. Även om de flesta kvinnokliniker erbjuder kuratorskontakt, tackar många kvinnor nej för att ”man inte ville belasta vården eller av rädsla för att inte bli bemött på det sätt man skulle önska.”  

För det bär samhällets mytbilder av aborter en stor del av skulden. Eftersom myterna inte alls stämmer överens med hur verkligheten ser ut, blir resultatet att kvinnor tystnar och bär sina historier ensamma.

Kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp är en av feminismens viktigaste strider och segrar. Men vi behöver också ta strid för kvinnors rätt att få prata om sin abort. Oavsett varför hon gjorde den eller vilka känslor hon har kring den.

Caroline Winbergs sommarprat var ett litet steg på väg.

Sök på Politism.se