Stäng
juli 30, 2014
Eric Rosén, chefredaktör
Blä! Foto: Johan Nilsson / TT

Veolia har inte lärt sig något av strejken

För ungefär sex veckor sedan tog strejken slut. Almega och Seko kom överens om att trygga heltidsanställningar ska vara grundanställningsform och att det ska bli dyrare för arbetsgivaren att ha osäkert anställd personal. Missbruket av visstidsanställningar skulle härmed försvinna eller åtminstone minska kraftigt.

Sök på Politism.se