Stäng
juli 1, 2015
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Hasse Holmberg / TT

Varning för mycket starka bilder

Statistiska centralbyrån (SCB) ägnar sig åt statistik och inte så mycket åt värderingar. Men det blir oerhört talande när de krasst räknar på och redovisar hur en hel del av bidragen från staten till de svenska hushållen fördelas mellan fattiga och rika:

”De svenska hushållen fick 2013 närmare 50 miljarder kronor av staten i form av ROT-, RUT- och ränteavdrag. Hushåll med hög ekonomisk standard fick betydligt större del av dessa pengar än hushåll med låg ekonomisk standard.”

Graferna nedan är från SCB:s hemsida och visar alltså vilken del av befolkningen som får mest av de här bidragen varje år. Decil 1 är den fattigaste tiondelen av folket. Decil 10 den rikaste. Varning för mycket starka bilder.

Skärmavbild 2015-07-01 kl. 11.43.22

Skärmavbild 2015-07-01 kl. 11.43.11

Skärmavbild 2015-07-01 kl. 11.43.02

50 miljarder kronor. Varje år! Det är oerhörda summor det handlar om varje år – och det blir dessutom hela tiden mer och mer. Att det dessutom går primärt till de rikare borde väcka raseriet hos de rödgröna partier som har regeringsmakten. Men vi väntar fortfarande på den ilskan. De förändringar som regeringen hittills föreslagit kommer inte förändra fördelningen mer än på marginalen. Trist.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se