Stäng
september 3, 2013
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Ingvar Karmhed / Svenska Dagbladet / SCANPIX

Vänta lite nu, Lundsberg…

Förra veckan fick vi, gudskelov, besked om att Lundsberg beläggs med verksamhetsförbud, och bommar igen för att skydda de elever som går på skolan och bor på internatet från att fara illa. Viktigt, och bra, att man stänger en institution där så många så länge farit illa och där ledningen inte förmått agera trots att det gång på gång påpekats hur allvarligt det som sker är.

Nu kommer plötsligt signaler om att styrelseledamoten Ulf Rehnmark vill låta eleverna bo kvar på internatet medan de får själva undervisningen i andra skolor.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se