Stäng
juni 19, 2015
Nils Westling, medarbetare
Smygkommunisten Christine Lagarde. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP / TT

Vänsterpolitik är smartare helt enkelt

“You do not have to be an altruist to support policies that lift the incomes of the poor and the middle class. Everybody will benefit from these policies, because they are essential to generate higher, more inclusive, and more sustainable growth”

Detta citat, som i korthet går ut på att alla tjänar på att fattiga människor blir rikare, kommer inte från en ledartext i vänstertidningen Flamman. Inte heller från vänsterekonomen Thomas Piketty eller Kubas president.

Det är Christine Lagarde, chef för internationella valutafonden, IMF, och tidigare finansminister i en fransk högerregering, som hållit ett brandtal för ekonomisk utjämning.

I en tid när knappt ens Socialdemokraterna vill prata om klassklyftor, så är det alltså IMF som lyfter den här frågan.

Ny forskning från IMF visar att ju högre inkomsterna är bland de fattigare i befolkningen, desto högre är tillväxten. Högre inkomster för de rika tycks enligt samma forskning innebära lägre tillväxt. Den gamla idén om trickle down, att de rikas överflöd sipprar ned till de fattiga, borde alltså bytas ut mot trickle up.

IMF:s forskningsrapport ger också en känga till den gamla härliga ”amerikanska drömmen” om att vem som helst kan lyckas, bara de jobbar hårt nog – en dröm som ofta också lyfts av svenska högertyckare, som ett argument mot omfördelningspolitik. Enligt rapporten finns det ett tydligt samband mellan ekonomisk ojämlikhet och låg social mobilitet. Det vill säga att det är betydligt enklare att göra en klassresa i jämlika länder som de skandinaviska, och betydligt svårare i ojämlika länder som USA och Storbritannien.

Låt oss istället lansera The Scandinavian Dream™ – bra skattefinansierad utbildning och välfärd kombinerat med lagom hårt arbete kan göra alla framgångsrika.

Sök på Politism.se