Stäng
november 26, 2013
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Johan Nilsson/TT

Välj rätt ord så att papperslösa får rätt vård

Den 1 juli i år trädde den lag i kraft som ska garantera papperslösa, människor som befinner sig i Sverige utan tillstånd, vård. En rättighet som tidigare gällt asylsökande men alltså inte tillståndslösa. Men lagen är svår att tillämpa i praktiken, varnar Sveriges läkarförbund för.

I stället borde man låta den prioriteringsordning som riksdagen tidigare fastslagit gälla också papperslösa. Det vill säga att alla ska ges den vård de har behov av och att insatserna ska anpassas efter det. Det rapporterar Riksdag & Departement.

Och nog har Sveriges läkarförbund en poäng. Att behandla papperslösa efter en egen skala, som är knepig att tolka och ännu svårare att ställa bredvid ordinarie prioritering, verkar ineffektivt och dumt. Politiken måste se till att orden inte gör att vården funkar sämre. Och även om man här haft de bästa av avsikter när man formulerat lagen finns all anledning att ompröva formuleringar som inte fungerar.

Så, här behöver vi inte ens träta politiskt, bara rätta till ett fel.

Läs gärna hela texten om vårdprofessionens syn på begreppet ”vård som inte kan anstå”:

Sök på Politism.se