Stäng
juli 7, 2015
Nils Westling, medarbetare

Vad händer i MUF egentligen?

Det finns få skeenden i samhället som vi på Politism återkommit till lika ofta den senaste tiden, som högerns allt snabbare anpassning till SD.

Ivrigt påhejade av borgerliga ledarsidor (se exempelvis här och här), samt en och annan näringslivstopp, har allt fler politiker börjat utmana det tidigare paradigmet om öppenhet och flyktingars rätt till trygghet.

Just nu tycks striden vara allra hårdast inom Moderata Ungdomsförbundet, MUF. Och splittringen verkar rejäl.

MUF har under lång tid arbetat för fri invandring, och har därför varit starkt skeptiska till Anna Kinberg-Batras nya inriktning mot fler tillfälliga uppehållstillstånd. Men under ytan tycks missnöjet ha växt. Den nuvarande konflikten utlöstes av en insändare från några ungmoderater i Göteborg (en liten sammanfattning plus länkar finns här).

Här är en liten samling tweets från en konfliktfylld dag i MUF-sfären.

Att det, som Hanif Bali hävdar i tweeten ovan, är fråga om en personkonflikt snarare än en politisk konflikt tycks väldigt naivt. Det visas inte minst av att både riksdagsmän och ledarskribenter gett sig in i debatten. Det här är en konflikt som allt tydligare splittrar borgerligheten, och det blir allt viktigare att de som faktiskt har en liberal grundsyn träder fram.

Sök på Politism.se