Stäng
april 17, 2018
Jenny Nguyen, praktikant
Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

Unik hovrättsdom om våldtäkt över nätet

Begår man sexuella övergrepp över nätet kan man fällas för våldtäkt.

Detta meddelas av Svea hovrätt i en dom rörande en numera 41-årig man. Han åtalades hösten 2017 vid Uppsala tingsrätt för ett stort antal övergrepp på flera barn. Mannen har genom allvarliga hot tvingat barnen att utföra sexuella handlingar på sig själva, på andra och även på djur. Samtidigt följde mannen händelseförloppen över nätet och spelade in dem på film. Tingsrätten dömde mannen för bland annat grov våldtäkt mot barn, våldtäkt samt våldtäkt mot barn. Påföljden blev tio års fängelse.

Även hovrätten dömer nu mannen till samma straff, men anser dock att han har gjort sig skyldig till våldtäkt i betydligt fler fall.

En viktig dom, med tanke på att det är första målet där en svensk domstol dömer någon för våldtäkt som har skett via nätet. Sexuella övergrepp på internet är ett relativt nytt fenomen som omgärdas av ett stort mörkertal, och de begås ofta mot skyddslösa barn. Att rättstillämpningen följer med i den samhälleliga utvecklingen är därför välkommet.

Sök på Politism.se