Stäng
februari 6, 2018
Zina Al-Dewany, redaktör
Allt fler barn mår sämre, medan vårdköerna blir längre. Foto: Lars Pehrson / SvD

Ungas psykiska ohälsa beror på ett sjukt samhälle

Den farligaste samhällstrenden just nu är den psykiska ohälsan. Bland barn och unga mellan 10-17 år har antalet som söker sig till psykiatrin fördubblats de senaste tio åren. Bland unga vuxna är ökningen 70 procent. Bakom alla de här siffrorna finns unga människor som riktigt dåligt, och ett samhälle som varken har tillräckligt med resurser eller kunskap.

Enligt Socialstyrelsens nya rapport är diagnoserna som ökat främst depressioner och olika ångestsyndrom. Unga kvinnor sticker ut i statistiken och mår sämst, som vanligt. Samtidigt visar rapporten att diagnoser som tyder på skadligt bruk och beroende av olika substanser ökar, framför allt bland unga män.

Regeringen har satt upp ett mål för Sveriges landsting: de som söker sig till psykiatrin ska max vänta 30 dagar innan första vårdkontakten. Ingenstans i Sverige kunde man uppfylla det. Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) är överbelastad och personalbristen inom psykiatrin är stor. Ingen kan säga exakt varför den psykiska ohälsan ökar så mycket, i Sverige har den ökat mer än bland våra nordiska grannländer. En del menar att det är kraven från sociala medier, andra menar att det är kraven från skola och samhälle. Antagligen är allt sant, men unga människors mående beror mycket på deras vuxna omgivning. Och den omgivningen mår också allt sämre.

Nästan hälften av alla sjukskrivningar som görs beror i dag på psykisk ohälsa. Ökningen från 2011 till 2017 är 129 procent. Bland de som arbetar med just barn och unga, inom vården eller andra så kallade ”kontaktyrken” har sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa ökat. Vi vet att många av dem är kvinnor, och de som mår sämst är de kvinnor i arbetaryrken med osäkra anställningar.

Så om dina lärare är nära utbrändhet, din ensamstående mamma utmattad och din vård uteblir på grund av personalbrist, så är det inte konstigt att den psykiska ohälsan ökar även bland unga. Och vi vet att de som mår psykiskt dåligt i dag, kommer fortsätta må dåligt ett tag. Studier visar att nya sjukdomsfall ofta blir långvariga. Det finns mycket som kan göras för att skjuta till resurser och satsa på mer kunskap och forskning inom psykiatrin. Men för att unga ska må bra, behöver de vuxna i deras närhet också göra det. Och då behöver vi slopa osäkra anställningsformer, minska bördan för personal inom vård och omsorg, och ge unga en friskare omgivning och framtidshopp i stället för ångest.

Sök på Politism.se