Stäng
september 16, 2013
Eric Rosén, chefredaktör

Timbro märks utan att märkas

Diskussionen om något slags märkning av statsvetare med politisk tillhörighet återkommer med jämna mellanrum och när diskussionen förs brukar det leda till bättring hos journalister, troligen helt enkelt för att de påminns om hur viktigt det är. Det verkar vara dags att påminna igen.

När det gäller Sveriges mest mediefigurerande statsvetare Ulf Bjereld brukar det nästan alltid stå att han är ”S-märkt”, vilket är bra även om det kanske inte är helt tydligt för läsarna vad ”S-märkt” verkligen innebär. Ett tydligare alternativ vore att skriva ”statsvetaren Ulf Bjereld, styrelseledamot i Socialdemokrater för tro och solidaritet”.

Den statsvetare som åsiktsdeklareras minst i svenska medier är Andreas Johansson Heinö, som används återkommande som något slags förmodat neutral SD-expert. Väldigt sällan framgår att han är anställd av Timbro, och att hans yrke därmed är opinionsbildning i näringslivets intresse alldeles oavsett om han är statsvetare. Det bör självklart anges när en politisk expertröst av något slag också har en organisations agenda med sig in i expertrollen.

Det borde vara lika självklart som att jag inte ska presenteras som något slags neutral journalist, det är ett privilegium jag avsäger mig så länge jag arbetar med opinionsbildning.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se