Stäng
juli 11, 2016
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Jonas Ekströmer/TT

”Svenska värderingar” – är det detta som är åsiktskorridoren?

Nu när alla politiker plötsligt pratar om svenska värderingar finns det anledning att fråga sig vilka de gemensamma svenska värderingarna är? Vad är det vi alla är överens om?

För det finns nog nästan ingen värdering där jag är enig med Sverigedemokraterna, få med Kristdemokraterna och enstaka med Moderaterna. Till exempel. Tvärtom är det just de grundläggande värderingarna som skiljer sig åt, och som gör att vi väljer att leva på olika sätt och rösta på olika partier.

Diskussionen tycks ofta syfta till att peka ut ”den andre” som mindre upplyst, eller oss själva (”vi svenskar med svenska värderingar”, vilka det nu är?) som klokare och bättre. Det är ett stort problem i sig. Men talet om gemensamma svenska värderingar är riskabelt på fler sätt. Det riskerar att släta över verkliga politiska skillnader.

Om vi till exempel börjar prata om värderingar i stället för socioekonomi och klass försvinner en viktig anledning att kämpa för jämlikhet och fördelningspolitik. Om vi pratar om att ”vi” i Sverige har samma grundvärderingar blir de redan för små skillnaderna mellan partierna ännu grumligare. Om politiska partier främst tar strid mot värderingar i stället för att föreslå reformer, regleringar och annan lagstiftning blir de uppfostrare i stället för politiker.

Och dessutom: Börjar vi tala om att vi allihop ska ha samma värderingar i Sverige blir vi en mindre vital demokrati. Talet om att enas om gemensamma svenska värderingar låter mest som ett försök att faktiskt bygga den där berömda åsiktskorridoren en gång för alla.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se