Stäng
oktober 7, 2015
Eric Rosén, chefredaktör
Sökandet efter överlevande pågår i ett sönderbombat hus i Sanaa i Jemen. Bomberna kommer från Saudiarabien och krigföringen sker med hjälp av svenska vapen. Foto: Hani Mohammed/TT/AP

Svenska vapen helt centrala i Saudiarabiens brutala krig i Jemen

När Sverige sålde stridslednings- och radarsystemet Erieye till Saudiarabien bedyrades till höger och vänster att detta inte var ett system som den mordiska diktaturen Saudiarabien kunde använda för något annat än att skydda sig själva. Detta eftersom det klassas som ”övrigt krigsmateriel”, inte ”krigsmateriel för strid”. Statsminister Stefan Löfven (S) har felaktigt försökt beskriva det som att Erieye ”inte kan klassas som ett offensivt vapen”.

Men nu ser vi hur det svenska stridsledningssystemet används av Saudiarabien i krigföringen i Jemen.

Medan Sverige tjänar pengar på att acceptera försäljningen av systemet anklagas Saudiarabien för krigsbrott av Amnesty och Human Rights Watch. Medan svenska företag cashar in, med politikens goda minne, har 1,5 miljoner människor tvingats på flykt i Jemen.

I SvD skriver Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg hur svenska vapen nu används i Jemen för att bomba nödhjälp finansierat med svenskt bistånd:

”Militär fackpress beskriver det svenska luftburna radarsystemet Erieye från Saab som en hörnsten i Saudiarabiens krigsföring i regionen. Därför är det högst troligt att svenskt krigsmaterial medverkat till att svenskfinansierat bistånd till den jemenitiska civilbefolkningen förstörts.”

Det är både moraliskt förkastligt, paradoxalt och idiotiskt. Vi säljer vapen till en mycket brutal diktatur bland annat för att stärka vår egen säkerhet (jotack!). Sen skickar vi bistånd till en region som angrips av diktaturen med våra egna vapen, och ser den nödhjälpen bombas. Därefter väntar vi på (och beklagar oss över) flyktingarna från en konflikt där svenska vapen är helt centrala. Det var alltså det här som var så viktigt för näringslivet att gynna?

Att vi bröt Saudiavtalet var en stor framgång. Men den utredning som presenterades i somras, som skulle begränsa exporten av krigsmateriel ytterligare, misslyckades med sitt uppdrag. Det är fortfarande fullt möjligt att kompromissa bort hänsyn till mänskliga rättigheter till förmån för andra intressen. Och det kommer fortsätta ske.

Därmed för den svenska vapenexporten oss fortfarande – i strid med vad folket vill – medskyldiga till krig, övergrepp och flyktingkatastrofer på en lång rad platser runt om i världen.

Sök på Politism.se