Stäng
november 2, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Kallestad, Gorm/TT

SvD Ledare argumenterar för mer segregation

Det fria skolvalet är ett misslyckande och en av flera viktiga anledningar till den djupt destruktiva segregation vi ser i Sverige i dag.

Detta är ingen nyhet och egentligen inte ens en vänsteråsikt.

Skolverket har konstaterat skolvalet har förvärrat skolsegregationen. Även forskarna på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har kommit fram till samma slutsats. Bo Malmberg, professor på Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, har tillsammans med andra forskare gjort en studie som visar på samma problem. Där framgår att de som mest aktivt använder skolvalet är medelklassen och valet de oftast gör är att aktivt välja bort skolor som har en blandad social och etnisk sammansättning.

Så ser alltså verkligheten ut.

En bra bit bort från denna verklighet hittar vi Svenska Dagbladets ledarsida, där Per Gudmundson i dag skriver en rasande text om det fasansfulla som är på väg att ske: Att kommunerna ska få ett uppdrag att motverka segregationen i skolan.

Gudmundson utgår ifrån debatten om så kallade ”kuddflickor” och ”buffertflickor” i skolan. Begrepp som handlar om hur lärare emellanåt placerar skötsamma, tysta och duktiga flickor mellan stökiga killar i klassrummet, för att på så sätt få de bråkiga grabbarna att lugna sig. Det där är ett otyg, men det är – vilket SvD Ledare förstås inte identifierar – faktiskt en fråga om ett gammalt könsstereotypt synssätt där man tillskriver pojkar och flickor olika egenskaper utifrån kön och sedan försöker använda flickors förmodat inneboende lugn för att dämpa pojkars förmodat inneboende oväsen.

Vad den debatten inte handlade om är social sammansättning och segregation. Men i Gudmundsons text blandas detta samman och argumentationen kokar till slut ner till ungefär detta: Det är farligt att motverka segregation, farligt att vilja se skolklasser där barn med olika klassbakgrund möts på samma skola och i samma klassrum.

Han skriver:

”Segregationen i Sverige är följden av ett politiskt misslyckande. Utanförskapet har tillåtits att breda ut sig under flera decennier. Det har gett svåra effekter på allt från brottsutveckling till skolresultat. Befolkningen överger därför i allt högre grad det offentliga. Man köper privata sjukvårdsförsäkringar. Man väljer trygga skolor åt sina barn. Man belånar sig över öronen för att köpa bostad i ett bättre område. Den möjligheten att fly vill regeringens röda och gröna khmerer sätta stopp för.”

Gudmundson medger till och med att blandade skolklasser kan ge bättre resultat för de som har tuffare förutsättningar utan att dra ner resultaten för de med mer gynnsamma förutsättningar. Men han tycker att det är orimligt ändå.

Att vi har politiker som arbetar för ett samhälle som håller ihop, ett samhälle som jobbar för att alla barn ska ha lika goda chanser att lyckas, ett Sverige där klyftorna inte sliter isär oss redan från småbarnsåren, det gör honom förbannad. Duktiga barn från övre medelklassen ska under inga omständigheter behöva beblanda sig med pöbel och underklass, ungefär.

Och ska någon sitta mellan de stökiga grabbarna ska det åtminstone vara en underklasstjej, inte en medelklassflicka.

Det är en argumentation för segregation.

SvD Ledare kanske föredrar en isolerad elit, och en isolerad underklass, och aldrig mötas de tu. Och kanske ger det på kort sikt en mindre besvärlig tillvaro för enskilda. Men det ger varken överklassen eller arbetarklassen ett mindre besvärligt samhälle. Per Gudmundson drar en lans för att de privilegierade ska ha rätt att fly civilisationen och det gemensamma samhället. Men vinner han den striden förlorar inte bara de som har sämre förutsättningar. Tvärtom gör det Sverige sämre för alla.

Sök på Politism.se