Stäng
mars 14, 2016
Eric Rosén, chefredaktör
Bilden visar avvikelser från normaltemperaturen under februari i år. Foto: Nasa

”Större varningar än så här kan mänskligheten inte få”

Märkte ni hur skönt det var efter att världens länder kommit överens i Paris? Avtalet som ska hejda klimatförändringarna och vända utvecklingen lyckades verkligen skapa stillhet och ro i klimatdebatten.

Vid sidan av att avtalet är alldeles för klent – även om där finns en hel del viktiga saker – är denna ro och stillhet kanske avtalets allra värsta konsekvens.

Paris-avtalet ligger som en våt kvävande filt över klimatdebatten och har framför allt fått oss att sluta prata om farorna och de nödvändiga förändringar som måste genomföras (helst i går).

Men vi måste – alla som över huvud taget är intresserade av politik, eller människans överlevnad – tillbaka in i frågan. För den är mer akut än någonsin.

Nya siffror från Nasa visar att februari globalt var 1,6 grader varmare jämfört med förindustriell tid. Även om många olika tillfälliga väderfenomen spelar roll för rekordet är en sak viktig att ha i minnet: Siffran är högre än målet i Parisavtalet där en ökning på 1,5 grad ses som ambitionen.
– Större varningar än så här kan mänskligheten inte få, säger klimatexperten och meteorologen Pär Holmgren till SvD.

Vi vet redan tillräckligt.

Vi ska inte behöva den här typen av skräckexempel för att börja diskutera frågan igen. Våra politiska ledare – och alla vi andra – måste åter fokusera på frågan om en omställning som förändrar nästan allt.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se