Stäng
mars 1, 2015
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Johan Nilsson / TT

Stoppa gärna nötkött och flyg – men fixa alternativ

Förra året var ovanligt på så sätt att den svenska konsumtionen av kött minskade.

I snitt åt vi 600 gram kött mindre per person och år under 2014 än under 2013. Tyvärr åt vi fortfarande oerhört mycket: 87,1 kilo per person. Det är ungefär 20 kilo kött mer för varje person än för 20 år sedan.

Om de 14 miljö- och energiforskare som på fredagen skrev på DN Debatt får som de vill kommer köttätandet att gå ner rejält framöver. Framför allt när det handlar om nötkött, som är den stora miljöboven.

De efterlyser kraftfulla politiska styrmedel, till exempel en koldioxidskatt som inte undantar flygresor och nötkött.

Utsläppen från svenskarnas flygande har fördubblats de senaste 20 åren och nu står svenskars flygande för ungefär lika mycket utsläpp som personbilarna i Sverige.

En viktig orsak till att både nötköttskonsumtionen och flygandet ökat så mycket är att det blivit mycket billigare. En kraftigt höjd koldioxidskatt leder därför till markant högre pris och då också lägre konsumtion. Så får vi lägre utsläpp.

Överlag är forskarnas linje bra. Vi måste till varje pris få ner konsumtionen av det som förstör och försämrar förutsättningarna att leva på den här planeten. Och utsläppen kopplade till svensk konsumtion ökar stadigt, vilket gör att effekten av andra klimatpolitiska förändringar i Sverige äts upp av vårt beteende. Det drabbar människor, i detta nu.

Inte så mycket i Sverige som i de fattigare länderna, inte så mycket i Europa som i stora delar av Afrika och Sydamerika samt delar av Asien och Nordamerika. Det drabbar fattiga, inte rika.

Den finns en tydligt rasistisk ordning sett till vilka grupper som bidragit till de utsläpp som förstör luften i dag och vilka grupper som lider av dem.

Men vi måste också se till att det inte blir bara de fattiga i Sverige som får avstå nötkött och flygresor, utan att konsumtionen minskar i alla grupper. Därför måste vi samtidigt stärka möjligheterna att resa miljövänligt med tåg och vi måste göra klimatvänlig kost billig.

En reform som kraftigt höjer koldioxidskatt på flyg och nötkött är därför välkommen och bör genomföras genast, helst i går. Men den bör kompletteras med kraftigt reducerade priser på klimatvänliga alternativ.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se