Stäng
juni 19, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Johan Nilsson/TT

Stick inte huvudet i sanden – gör upp med det fria skolvalet

När Skolkommissionen i april föreslog förändringar av det fria skolvalet möttes det av väldigt olika reaktioner. Somliga tyckte å ena sidan som vi – att det äntligen börjar röra på sig mot ett rättvisare system. Andra, många andra, rasade och menade att dagens undermåliga och orättvisa kösystem var att föredra.

Kritiken blev så högljudd att Miljöpartiet plötsligt tog avstånd från Skolkommissionens väl genomarbetade förslag. Det var väldigt synd, eftersom problemen med det nuvarande systemet är så stora.

Någon måste driva på för förändring.

I dag skriver Dagens Nyheter det som de flesta av oss redan känner till: Barn födda tidigt på året är vinnarna i dagens system, eftersom deras föräldrar har möjlighet att ställa dem i kö tidigare än föräldrar till barn födda sent på året. Det finns förstås också en tydlig klassdimension i vilka föräldrar som ringer och ställer barnen i kö redan på BB och vilka som inte gör det. Men eftersom barnen i dagens system görs till konkurrenter, som slåss mot varandra om goda framtidsförutsättningar redan via sitt personnummer, räcker inte ens köanmälan på BB i dag:

”I stället har barnets födelsemånad fått en avgörande betydelse för vem som kommer in eller inte. De flesta friskolor tillämpar samma kösystem: Förutom syskonförtur bygger modellen på ködagar. Eftersom många ställer sig i kö direkt vid födseln har ett barn fött i januari således långt större chans att komma in än ett decemberbarn.”

Det här är en av anledningarna till varför Skolkommissionen föreslog förändringar. Det vet utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och regeringen redan. I DN utesluter han i dag inte längre lottning, och det är nog klokt. För något måste göras.

Att som allianspartierna sticka huvudet i sanden och låtsas som att problemet inte finns är inte bara dumt. Det är oerhört cyniskt, eftersom det drabbar barn och bidrar till ett Sverige som växer i sär, ett Sverige där klyftorna mellan människor växer.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se