Stäng
blog-header
mars 22, 2018
Mohammed Ryback, bloggare
Socialtjänsten agerar olika beroende på var barnen bor. Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX

Socialtjänsten hjälper hellre rika barn

En kvalitetsgranskning från Socialtjänsten visade att ungdomar från välbärgade områden får snabbare hjälp av det kommunala skyddsnätet än ungdomar från socialt utsatta områden.

Rapporten jämför stadsdelarna Östermalm och Rinkeby-Kista, Tensta och Kungsholmen. Rapporten visar att socialtjänsten jobbar snabbare med att fånga upp ungdomar och placera dom i låsta institutioner i Östermalm och Kungsholmen jämfört med socioekonomiskt utsatta områden.

Ungdomar från utsatta områden som Rinkeby erbjuds istället oftare öppenvård.

En orsak till varför socialtjänsten inte reagerar snabbare i utsatta områden kan vara att man har en högre toleransnivå för problematiska beteende eftersom det är mer förekommande.

Man har ett normaliserat förhållande till de problem som ungdomar möter i utsatta områden. Det är både problematiskt och direkt tjänstefel att man accepterar att det ”bara är så” i fattigare områden. Det passar ihop med bilden det stigma som vi matas med om förorten. Att förorten är lika med problem, fattigdom, arbetslöshet och kriminalitet. Varför ens satsa på tidigare insatser?

Samma bild och stigmatisering ser vi inte kring rikare områden, och det får socialtjänsten att reagera tidigare. Där är man bättre på att se individens behov och vad hen behöver, i stället för att utgå ifrån att ett redan trasigt samhälle som går på knäna också ska ta hand om ett barn som egentligen behöver helt andra insatser.

Och låt oss vara ärliga. Det är ju också en ekonomisk fråga. För det är ju så att öppenvård är långt mycket billigare än institutionalisering.

Resultatet är att socialtjänsten blir medansvarig för hur det ser ut i våra områden. Man straffar inte bara det enskilda barnet, den ungdomen som är i behov av insatser. Man straffar hela bostadsområdet då man är med att sätta en norm i vad bostadsområdet ska tolerera. För det är våra orter som drabbas av att dessa ungdomar inte fått hjälp tidigare. Vi blir alla drabbade för att socialtjänsten väljer att inte prioritera våra ungdomar och är villiga att sätta resurser där det behövs.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se