Stäng
januari 28, 2014
Eric Rosén, chefredaktör

Socialdemokraterna och socialbidraget

Tidigare har Socialdemokraterna väckt ilska hos många kloka människor när de sagt att de tycker att ”Landskronamodellen” ska införas i hela landet. Något som innebär att den som är i behov av ekonomiskt bistånd – socialbidrag – också ska tvingas arbeta för att erhålla den mycket låga ersättningen. Ett system där socialbidraget utvecklas till något som kan jämföras med en ny – riktigt usel – anställningsform, värre än Fas 3.

Tidningen Arbetaren har skrivit om detta, vilket också Aftonbladet Ledare och kulturens medarbetare Petter Larsson har gjort i en lysande och viktig genomgång.

Nu tar Socialdemokraterna ytterligare ett kliv bort från sans och vett kring socialbidraget. Den som inte fullföljer sina studier (eller arbetar enligt Landskronamodellen) ska inte heller beviljas ekonomiskt bistånd.

Sök på Politism.se