Stäng
september 11, 2016
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: JAN COLLSIÖÖ/TT

Snart kan den svenska skolan bli bäst i världen

Svensk skola är i kris. Resultaten imponerar inte i internationella jämförelser.

En svensk skola i världsklass har förändrats i grunden och blivit till en svensk skola i fritt fall. Jan Björklund (L) lovade att lösa detta, genom en hel drös förändringar, men lyckades bara förvärra läget ytterligare. När 1 500 lärare fick sätta betyg på Björklund 2013 blev snittbetyget 1,5 på en femgradig skala. Ett rättvist underkännande.

Svensk skola har dock inte räddats bara för att Gustav Fridolin (MP) tog över huvudansvaret. En del bra skolpolitik har kommit från den rödgröna regeringen, men vägen är lång och det är svårt att ärligt säga att Fridolin har mål i sikte.

När debatten om vinst i välfärden åter tagit fart på allvar kan man dock ana en väg ur vansinnet – och in i ett samhälle där svensk skola återigen hör till de absolut bästa i världen.

Jag har själv jobbat i skolan i fem år och vet hur mycket av just det som vinstdrivande friskolor kompromissar med och sparar in på som är viktigt för hur bra det går för eleverna.

Friskolorna har lägre löner för lärarna, lägre lärartäthet än kommunala skolor, fler obehöriga lärare – och lärarna på friskolor har dessutom ofta fler undervisningstimmar än i kommunala skolor (vilket innebär mindre planeringstid och sämre kvalitet på undervisningen).

Lägg till att friskolor ofta sparar in pengar genom att ha färre elevassistenter, resurspedagoger, mindre specialundervisning samt undermåliga – eller inga – skolbibliotek och gymnastiksalar.

Detta beror förstås på att de gör affärer snarare än sätter undervisning och kunskap i centrum. Det är därför de motsätter sig även så absolut självklara krav som att skolverksamheten och inte bolagets vinsten ska vara huvudsyftet. Businessfokuset avspeglas också i rättning av nationella prov och betygsättning: Eleverna på friskolor har bättre betyg trots sämre resultat – eftersom det gör det lättare att sälja in sig till nya elever.

Alla dessa problem är en konsekvens av marknadstänket i den svenska skolan.

Och en hel del av den svenska skolans problem är kopplade till hur affärsmännens intresse har satts framför elevernas, lärarnas och samhällets. Därför är diskussionen om att stoppa vinster och riskkapitalbolag otroligt hoppfull. Det finns en otrolig kraft i att medborgarna i Sverige redan har de här insikterna, och vill få bort vinstdrivande friskolor.

Här öppnas ett fönster till en annan värld.

Här erbjuds möjligheten att skapa förutsättningar för världens bästa skola. Det kanske är svårt att föreställa sig, men ett förändrat system är inom räckhåll, och med lite politisk vilja finns all anledning att kräva och tro på att svensk undervisning blir världsledande igen.

Pengar som i dag går till helt fel saker kan plötsligt finansiera högre löner för lärare, bättre arbetsvillkor, mer planeringstid, en utbyggd elevhälsa, högre krav på skolgymnastiken, skolbibliotek med kunniga och närvarande bibliotekarier som kan guida elever med läslust in i mer avancerad litteratur. Här finns utrymme för höga krav på hård men rättvis rättning av nationella prov, så att jämförelserna mellan landets skolor blir rättvisande och bättre utvärderade.

Det är det här som är så roligt: Vi står och väger på tröskeln till en svensk skola där lärarnas enorma kraft tas tillvara och där elevernas kunskap står i centrum. Det krävs bara ett litet kliv till och allt fler av våra politiker gör sig redo att ta det.

Friskolorna själva varnar och larmar alltid om risken för att skolor ska försvinna och att mångfalden ska utarmas. Det är inte sant. Det enda som försvinner är mångfalden av enfaldig pengahunger som hindrar oss från att bli bäst i världen.

Vi måste våga tro att Sverige kan ruska sig ur marknadsfällan och komma tillbaka med ett utbildningsväsende som ger barn möjlighet att utvecklas och lära, där alla barn blir sedda av kunniga pedagoger, som hanterar olikheter och specialbehov, som säger att bara det bästa är gott nog åt elever och lärare.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se