Stäng
mars 12, 2018
Eric Rosén, chefredaktör
Mårten Roslund (MP). Foto: Grön Ungdom/TT

Slutreplik: Äntligen nämner Roslund klimatet

Äntligen nämns klimatpolitiken. Det är det första jag tänker efter att ha läst Mårten Roslunds (MP) replikmin text om hans utspel kring högersamarbete.

För i Roslunds ursprungliga debattartikel är miljö och klimat helt och fullt frånvarande. Det nämns över huvud taget inte. I stället är det försämrad anställningstrygghet och värnandet av riskkapitalets vinstuttag i välfärden som gör Roslund sugen på samarbete med till exempel Moderaterna.

Roslund skriver i sitt svar till mig att ”om marknadens mekanismer hanteras rätt skapar de effektivisering, snarare än rovdrift”. Och det är ju där klimatskon klämmer, för mig. Ingenting tyder på att partierna till höger är beredda att alls ”hantera” marknadens mekanismer. Tvärtom motsätter de sig i allt väsentligt politiska ingripanden och hoppas att marknaden ska verka självreglerande, att kapitalägarna själva ska sluta bidra till klimatförändringarna även om det kortsiktigt hotar lönsamhet och tillväxt i deras verksamheter. Det är en mer än lovligt naiv inställning, kanske typisk för delar av miljöpartismen.

Roslund nämner exempel där kommuner med blågrönt styre fattat beslut med klimatambitioner. Sådana beslut är självklart bra. Men den klimatpolitik som inte syftar till att reglera marknaden och i grunden förändra spelreglerna för företagen lär inte göra någon verklig skillnad. I bästa fall kan en klimatpolitik från höger innebära lite småduttig kosmetisk symbolpolitik. Några reformer eller politiska initiativ som verkligen tar tag i klimatfrågan på allvar kommer dock aldrig att bli verklighet hand i hand med Moderaterna.

Mårten Roslunds argumentation vilar till en viss del på en bitter insikt om att samarbetet med Socialdemokraterna inte gett den klimatpolitik Miljöpartiet önskade. Och att de dessutom förlorat politiska strider på många andra områden. Där har Roslund tyvärr helt rätt. I samarbetet med S – och i budgetsamarbetet med Vänsterpartiet – har MP fått ut alldeles för lite. Att det finns ett omfattande missnöjet med detta är därför logiskt och högst motiverat.

En utsträckt hand till de moderater som Grön Ungdoms nuvarande språkrör Hanna Lidström rättvist beskriver som ”klimathatare” vore förödande. Men det betyder inte att den breda vänsterns bud är bra nog. En klimatpolitik värd namnet kan bara genomföras tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Men vi har redan sett att S, V och MP kan samarbeta utan att vi får tillräckligt bra klimatpolitik, där har Roslund en viktig poäng.

Så samtidigt som MP bör avvisa Mårten Roslunds förslag måste de röda partierna visa tydligare att de är att räkna med inför nästa mandatperiod.

Sök på Politism.se