Stäng
maj 17, 2017
Benjamin Ivansson, praktikant
Antibiotikaresistenta bakterier i laboratoriet på Veterinærinstituttet i Oslo. Foto: Cornelius Poppe / Scanpix / TT

Skypeläkarna överanvänder antibiotika

I går skrev Politism en text om den nya digitala vården och några av de bekymmer som riskerar att uppstå med den. Främst de skenande kostnaderna och det faktum att besöken till den vanliga primärvården inte minskat under samma period.

I dag kan Dagens Arena berätta att digitalvårdsföretagen Kry och Min Doktor fått kraftigt underkänt i en granskning gjord av Region Jönköping. Det gäller hur de behandlat halsfluss och lunginflammation – två diagnoser som förr slentrianmässigt behandlades med antibiotika. Det visar sig att de ofta behandlar fel, och dessutom med alldeles för mycket antibiotika.

Av Krys 26 konstaterat felaktiga behandlingar av lunginflammation har 23 fått antibiotika utskrivet. I Min Doktors fall har samtliga fått antibiotika. Siffrorna för halsfluss är något bättre. Där har 16 av Krys 32 felaktigt behandlade patienter fått antibiotika, medan 39 av Min Doktors 52 felaktigt behandlade patienter fått det.

Region Jönköpings ansvariga smittskyddsläkare Malin Bengnér drar slutsatsen att det är tveksamt om man bör behandla någon av dessa åkommor via videosamtal överhuvudtaget. Vi drar slutsatsen att digitalvårdens försök att ta genvägar i vården innebär en hälsofara för oss alla, då antibiotikaresistens ökar i hela världen. Något som den medicinska expertisen menar är ett av vår tids största hot mot mänskligheten.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se