Stäng
maj 16, 2017
Benjamin Ivansson, praktikant
Magnus Nyhlén är läkare, grundare och före detta VD på bolaget Min Doktor. Foto: Daniel Nilsson/TT

Skypeläkare kan bli nästa stora vårdkostnad

Digital vård genom videosamtal är den senaste och mest framstående välfärdsinnovationen här i Sverige. Idén är att vi ska kunna filma våra utslag, hosta i mikrofonen och tala om var det gör ont utan att faktiskt behöva ta oss till vårdcentralen. Fördelarna är uppenbara.

Alla som av någon anledning har problem att ta sig utanför dörren kan få en kvalificerad bedömning. Det finns många vanliga åkommor med karaktäristiska symptom som läkare ser utan att behöva känna på kroppen. Det sparar tid, är bekvämt och bör i teorin kunna spara på kostnader. Man räknar med att 15 procent av all verksamhet på en vårdcentral är helt onödig.

För att den digitala vården ska kunna medföra besparingar krävs det dock någonstans att videosamtal blir billigare än ett fysiskt besök. Hittills har det varit tvärtom, kostnaden har varit högsta möjliga. Läkarna har suttit framför datorn i ett län och behandlat människor som är folkbokförda i andra län. Regler om vilket landsting som bekostar vems vård gör slutnotan skyhög. Varje enskilt samtal har kostat över 2 000 kronor.

De stora digitalvårdsaktörerna KRY och Min Doktor har på senare tid marknadsförts häftigt. Dels genom reklam, dels genom samarbete med till exempel statliga Apoteket AB och reseföretaget Momondo. Med det har videosamtalen ökat. Mellan juni 2016 och mars 2017 steg Stockholms läns landstings digitalvårdsutgifter med 7400 procent, från 67 000 kronor till fem miljoner kronor. Totalt i hela Sverige kostade digital vård 40 miljoner kronor.

Det behöver inte vara ett problem. Om kostnaden har omfördelats från fysiska besök till videosamtal har det åtminstone medfört en mer patientvänlig utveckling. Tyvärr har det inte blivit så. Primärvården visar ingen mätbar avlastning. Utgifterna för videosamtalen har bara adderats till dem man redan har. Sveriges kommuner och landsting (SKL) bestämde därför i fredags att ersättningen för digital vård ska sänkas dramatiskt till 650 kronor per videosamtal.

Digitalvårdsföretagen har så klart protesterat mot detta. Min Doktor har också hänvisat till en studie från Lunds universitet, där Björn Ekman, docent i hälsoekonomi, kommit fram till att digital vård innebär besparingar för landstingen på lång sikt och att kostnaden för ett besök är minst 1000 kronor. Studien visade sig vara köpt av just Min Doktor, men affärsutvecklingschefen Daniel Persson intygar att det likväl är gjort med god forskningsetik. Det är möjligt att han har rätt. Frågan är om det spelar någon roll.

Det finns som sagt fördelar med digital vård. Men nackdelarna kan bli många fler. Dels finns det en uppenbar risk att vi får en utveckling där fullt friska människor ringer upp läkare utan att det behövs, om det bara ligger en knapptryckning bort. Dels vet vi ännu inte hur mycket mer effektiv den digitala vården är.

Om läkarna som utför den digitala vården spanar in ett hudutslag, hummar lite, skriver en remiss till primärvården för att vara på den säkra sidan och sedan lägger på. Ja, då har vi i praktiken en privatiserad videoversion av 1177.se, fast med lika stora kostnader som om patienten blev teleporterad till en vårdcentral utanför sitt eget län.

Hittills tyder utvecklingen på att det fungerar på det viset. I så fall har vi ett problem.

Sök på Politism.se