Stäng
maj 26, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
OECD:s utbildningsdirektör Andreas Schleicher. Foto: Maja Suslin/TT

Ska skolan vara i världsklass för företagen – eller för eleverna?

Snart kan den svenska skolan bli bäst i världen, skrev vi i höstas och pekade på vad som står i vägen för ett utbildningsväsende i världsklass.

Problemen med skolkonkurrens, betygsinflation och vinstdrivande friskolor är nyckelfrågor, konstaterade vi då:

”Friskolorna har lägre löner för lärarna, lägre lärartäthet än kommunala skolor, fler obehöriga lärare – och lärarna på friskolor har dessutom ofta fler undervisningstimmar än i kommunala skolor (vilket innebär mindre planeringstid och sämre kvalitet på undervisningen).
[…]
Businessfokuset avspeglas också i rättning av nationella prov och betygsättning: Eleverna på friskolor har bättre betyg trots sämre resultat – eftersom det gör det lättare att sälja in sig till nya elever.”

När Andreas Schleicher, som är ansvarig för OECD:s Pisa-undersökningar, i veckan kritiserade den svenska skolpolitiska debatten på DN Debatt riktade han blicken på samma problem. Han skriver det svenska skolsystemet har förlorat sin själ och inte längre fokuserar på att ge barn från alla samhällsklasser en god utbildning och ett livslångt lärande. I stället ser han ett skolsystem som drivs på av konkurrensen om elever och allt högre betyg trots allt sämre resultat. Sverige är i dag också ett av de länder där man ser störst ökning i sociala skillnader i skolan.

Schleicher konstaterar också att det fria skolvalet är en avgörande del av problemet och skriver att ”kombinationen av valfrihet och avregleringar har skadat det svenska skolsystemet”.

Det är på många sätt begripligt att vänsterkritik av det svenska skolsystemet, som den vi fört fram på Politism, inte förändrar högerns prioriteringar. Det är svårare att förstå att precis samma kritik, när den förs fram av den ansvarige för de Pisa-undersökningar alla i dag fäster mycket stor vikt vid, möts med nära nog total tystnad. Men det är talande: De som tror att marknadstänket i skolan kommer att göra Sverige framgångsrikt är så ideologiskt enkelspåriga att de helt enkelt inte tar in avvikande uppfattningar. Oavsett vem som framför dem.

De som tror att marknadsrättvisa är rättvisa kommer aldrig att tycka att en likvärdig och kvalitativ skola för alla är viktigare än lönsamhet, ”kundnöjdhet” och stora koncernbyggen.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se