Stäng
oktober 27, 2014
Eric Rosén, chefredaktör
Skäl för uppsägning? Foto: Christine Olsson / SCANPIX

Ska man ha rätt att sparka den som äter p-piller?

Ett nytt lagförslag i Arizona i USA kan ge arbetsgivare rätten att på religiös grund neka anställda kvinnor sjukförsäkring om de äter p-piller. Detta om kvinnan inte kan bevisa att hon giltiga skäl att äta p-piller. Att vilja undvika graviditet för sin egen skull är alltså inte ett giltigt skäl.

Det handlar om frihet, menar Republikanernas Debbie Lesko. Vi lever trots allt inte i Sovjetunionen, utan i Amerika, slår hon fast.

Frihet för arbetsgivaren alltså, inte för den anställde, nej, den senare kan i stället hamna i ett läge där hon sparkas för att hon äter p-piller, konstaterar Jezebel.

Det är lätt att avfärda det som bara en amerikansk politisk fars, men det rör på sig på fler ställen när det kommer till att inskränka kvinnors rättigheter. Vi har skrivit åtskilligt om abortfrågan på svensk mark och i EU-debatten. Vi vet att kraven på att införa en ”samvetsklausul” – för de inom vården som inte vill hjälpa kvinnor med viss vård (aborter) – duggat tätare de senaste åren. Vi vet också att kvinnors faktiska behov fått stå tillbaka när det handlar om vilka p-piller som subventioneras.

Samtidigt sker mycket progressivt och såväl kvinnors rättigheter som HBTQ-personers rättigheter stärks i många länder. Exempel som det från Arizona ska förstås inte ses som ett slut för detta. Det handlar snarare om en djupt konservativ strävan att hålla emot den utveckling som bör vara oundviklig.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se