Stäng
juni 26, 2018
Eric Rosén, chefredaktör
Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm. Foto: Henrik Montgomery / TT

Sjuka ska inte längre prövas mot Försäkringskassans fantasier

Sjukförsäkringen fungerar inte. Otaliga sjukpenningavslag har redan fått fruktansvärda konsekvenser för väldigt många utsatta människor. Detta har vi skrivit om i många texter, under en lång tid, Politism.

På tisdagen kom två avgöranden som kan komma att spela stor roll för hur systemet fungerar framöver. Det är Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som prövat bedömningar av individers arbetsförmåga i förhållande till vad som kallas ”normalt förekommande arbete”. Som det fungerar i dag anser Försäkringskassan ofta att en person kan och ska jobba – medan läkare och Arbetsförmedlingen säger att det inte är möjligt. En av anledningarna är att ingen vet vad begreppet ”normalt förekommande arbete” faktiskt innebär i praktiken. Försäkringskassan har alltså bedömt att sjuka personer skulle kunna jobba på en arbetsmarknad som inte riktig finns i verkligheten, en fiktiv arbetsmarknad.

Domarna som kom på tisdagen innebär ett viktigt steg i rätt riktning på precis det området. HFD slår fast att prövningen av arbetsförmågan ska vara ”verklighetsförankrad”. Därmed blir Försäkringkassan tvungna att i större utsträckning ta hänsyn till Arbetsförmedlingens bedömningar. Arbetsförmedlingen ska alltså betraktas som expertmyndigheten på området, vilket man får säga är det logiska.

HFD-domarna innebär att du som på grund av sjukdom inte klarar att uppfylla kraven som ställs i jobben på arbetsmarknaden ska ha rätt till sjukpenning. Även det är ett viktigt steg framåt, trots att det också låter som en självklarhet.

I en kommentar skriver LO-TCO Rättsskydd, som drivit frågan för två medlemmar i Pappers respektive Handelsanställdas förbund, att ”domarna, på ett principellt plan, gått de försäkrades väg och får ses som en betydande facklig framgång”. De konstaterar också att Försäkringskassan nu kommer att behöva förändra sina bedömningar.

För alla som kämpat för sin rätt till sjukpenning, för alla som försökt få Försäkringskassan att göra en verklighetsförankrad prövning, kommer det här betyda mycket. Det visar också på att framgångsrik facklig kamp kan ta sig olika uttryck och ta väldigt lång tid.

Sjukförsäkringen har fortfarande stora fel och brister kvar, sjuka kommer fortfarande få orättfärdiga avslag, men de kommer att bli färre, och det sociala skyddsnätet ser ut att få några av revorna lagade.

Sök på Politism.se