Stäng
april 12, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Blommor vid Åhlens på Drottninggatan i Stockholm i samband med den tysta minuten. Foto: Noella Johansson/TT

Sju av åtta partier vill ändra terrorlagar – men hur ska det hjälpa någon?

Sju av åtta partier vill ändra terrorlagarna, rapporterar SVT i dag. Samröre med terrororganisationer ska kriminaliseras, anser man. Bland dem finns justitieminister Morgan Johansson (S) och sannolikheten att en ny lagstiftning kommer på plats är därför stor.

Det är ingen konstig reflex att vilja skärpa lagstiftningen efter det fruktansvärda attentatet på Drottninggatan. Den väg man nu i bred enighet ser ut att välja är märkligare. Den häktade Rakhmat Akilov verkar – så vitt vi vet – inte ha varit medlem i någon sådan organisation, även om han uttryckt sympatier för både IS och andra nätverk som ägnar sig åt terrorism. Lagen som lär komma skulle alltså med stor sannolikhet inte har hjälpt i detta fall.

Vad som gör det ännu märkligare är att det tidigare funnits en mycket bred samsyn om Sveriges hållning i frågan om att förbjuda organisationer. Det har vi inte velat göra, eftersom den grundlagsskyddade organiserings- och föreningsfriheten alltid värderats mycket högt. Frågan har utretts på regeringens uppdrag ett par gånger på 1990-talet, utan att man landat i förbud för medlemsskap i eller samröre med vissa organisationer.

Vårt svar på de FN-resolutioner som berör och kräver att man hanterar detta har varit lagen om hets mot folkgrupp och en generell inställning om att vi bestraffar handlingar snarare än ett mer diffust ”medlemsskap” eller ”samröre”.

Bland de som tidigare uttryckt att de vill förbjuda vissa organisationer finns bland annat Gustav Fridolin (MP), Sara Skyttedal (KD) och Feministiskt Initiativ. Jag skrev om frågan i mars 2015, när Feministiskt Initiativ var de enda som drev den, och bad dem ge exempel på länder där den här typen av lagstiftning varit effektiv och fungerat som önskat. Den frågan bör nu ställas till de sju riksdagspartier som plötsligt ser förbudet för samröre som ett rättssäkert, effektivt och nödvändigt steg i kampen mot terrorism.

Jag är rädd att det egentliga svaret mest handlar om att man vill visa att man ”gör något”. 

Sök på Politism.se