Stäng
april 16, 2015
Lotta Ilona Häyrynen, medarbetare
Efter polisens romregister måste romerna få upprättelse Foto: Wikipedia

Självklart att romerna ska få upprättelse

För ett och ett halvt år sedan avslöjade DN Skånepolisens så kallade romregister. 4600 personer med romsk bakgrund hade knappats in i dokument och deras relationer hade kartlagts. Med rätta kritiserades Skånepolisen då, och med rätta tillsatte den dåvarande regeringen en kommission mot antiziganism. I dag har kommissionen redovisat sitt arbete och man konstaterar att registret mycket riktigt var ett register över etnisk tillhörighet.

Nu kräver man att romer ska få upprättelse. Det borde vara en självklarhet.

Skånepolisen har i åratal byggt upp sin egen förtroendekris med registret, REVA, ”apejävlar” samt borttappade och oförhörda nazister. Det är då inte konstigt att grupper som redan marginaliseras av samhället hyser en enorm misstro mot polisväsendet.

Så kan vi inte ha det i en rättsstat. Kommissionen kräver att lagen ses över så att liknande register aldrig kan uppstå igen och att regelbundna kontroller av myndigheters hantering av känsliga persondata ska genomföras. Det är det minsta vi kan begära.

Sök på Politism.se