Stäng
januari 20, 2014
Margret Atladottir, redaktör
Kent Ekeroth ombads lämna Nosh & Chow. Orättvist tycker han själv. Hans parti är dock av annan åsikt. Foto: Anders Wiklund/Scanpix

SD:s nya politik: Nej till diskriminering?

Kent Ekeroth blev utslängd från krogen Nosh & Chow i helgen. Något som Kent Ekeroth upplever vara orättvist.

Sök på Politism.se