Stäng
april 7, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Hussein Ibrahim, rektor och Roger Lindquist, biträdande rektor på den muslimska friskolan Al-Azharskolan. Foto: Pontus Lundahl/TT

Samhället måste stå starkt vid Al-Azhar-elevernas sida

Efter Kalla Faktas granskning av Al-Azhar-skolans könsuppdelning vid skolbussen har debatten om de konfessionella friskolorna tagit fart rejält. Frågan har debatterats livligt i Aktuellt, tidigare anställda har kommit ut till försvar för skolan och andra tidigare anställda har sagt att könsuppdelningen pågått länge. Dessutom har barn på skolan intervjuats och frågat sig varför de inte fått vara med och prata om sin egen skola.

För mig är frågan om konfessionella skolor inte svår principiellt. Jag är ensidigt emot dem och vill inte att vi ska ha några konfessionella skolor i den reguljära skattefinansierade grundskolan, där vi har skolplikt och ägnar oss åt myndighetsutövning, i Sverige. Detta skrev vi om i samband med Kalla Fakta under rubriken ”Flickor och pojkar delas upp på skolbussen – sätt stopp för religiösa friskolor”.

Men det finns också en annan del i den här debatten som man måste ta upp och diskutera om man vill vara konsekvent. Det faktum att debatten eskalerar ytterligare för att skolan är muslimsk.

Reaktionerna blir starkare och mindre nyanserade eftersom muslimer som grupp är under attack i Europa och Sverige. Eftersom den rasistiska islamofobin står urstark just nu. Detta gör debatten osmartare och sämre, mer misstänkliggörande, mindre generell. Och potentiellt farlig.

Därför är det extra oroväckande att följa vad som hänt efter programmet. Soldiers of Odin har redan besökt skolan, satt upp klistermärken och filmat skolbarnen. Oron och rädslan växer på Al-Azhar-skolan. Men polisens reaktion är anmärkningsvärt slapp och man uttrycker ett måttligt intresse:
– Vi har noterat att detta har hänt och vi har det i tankarna. Det skulle inte förvåna mig om någon patrull åker förbi under dagen, men vi har inget uppdrag i nuläget, säger presstalesmannen Kjell Lindgren till DN.

I stället har skolan själv tvingats hyra in vakter och i en artikel på stockholmdirekt.se berättar föräldrarna om sin skräck:

– Vem som helst kan komma in i skolan, det kan komma en galning hit. Vad kan vi som föräldrar göra för säkerheten? frågar en pappa.

– Redan efter att teveprogrammet sändes i tisdags kände jag att det finns risk för en ny ”Trollhättan”. När vi fick veta om Soldiers of Odins besök på skolan igår så det kändes inte bra, säger föräldern Manja Ciber.

Det här måste polisen ta på största allvar. Det räcker inte att ”ha det i tankarna”. Med rådande samhällsklimat är det omöjligt att inte frukta vad som kan hända när en aggression byggs upp mot en muslimsk skola.

Samhället – och alla vi som deltar i samhällsdebatten om konfessionella skolor, vare sig vi vill stänga dem eller låta dem vara en del av den svenska skolan – måste stå vid människans och individens sida när det offentliga samtalet sätter en grupp och en skola i centrum på ett sätt som gör att föräldrar och barn känner sig rädda och hotade.

Sök på Politism.se