Stäng
juli 12, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Niklas Nordström (S). Foto: Svenskt flyg.

S-toppar ska inte vara betalda lobbyister

Det är inte bara klyftorna som ökar – även misstron mot politikerna har växt.

Tidigare i år visade en undersökning från Novus att åtta av tio svenskar tycker att politikerna blir allt mer avskärmade från vanliga väljare.

I slutet på förra året, i och med Donald Trumps valvinst, pekade statsminister Stefan Löfven (S) själv ut det här som ett problem där Socialdemokraterna måste bli mycket tydligare rotade i sin grundideologi.
– Vi kommer från arbetarrörelsen. Vi ska visa att vi står bredvid folket och ge uttryck för vad folket känner. Det är det som folket inte riktigt ser nu. Nu upplever man ett glapp mellan politiker och sig själva, sa Löfven till DN.

Här på Politism berömde vi Löfven för den analysen. Nyss skrev vi också om att Stefan Löfven har allt att vinna på ett politiskt samtal som kräver mer äkthet, raka puckar och mindre av budskap dolda under ytan.

Det där återkommer till mig när jag ser Niklas Nordström (S), kommunalråd, svara Grön ungdoms språkrör Hanna Lidström (MP) på twitter.

Jag har följt hur Lidström återkommande ställt frågan till Nordström om vilket arvode han får som ordförande för lobbyorganisationen Svenskt Flyg, ett uppdrag han har parallellt med sitt kommunalrådsuppdrag. En relevant fråga eftersom Nordström, till skillnad från sitt parti, slåss hårt mot regeringens föreslagna flygskatt.

Till slut svarar Nordström, irriterat.

Han berättar att han får 160 000 kronor årligen av Svenskt Flyg. Det vill säga runt en halv miljon kronor totalt under de år han varit ordförande för lobbyorganisationen, för att representera deras intressen. Hans dubbla roller som politiker och lobbyist smälter samman, det är till exempel svårt att veta vem han representerar här, väljarna eller lobbyisterna?

Vi talar alltså allt oftare om ett förändrat politiskt samtal, en längtan efter en annan typ av politiker och hur man kan komma till rätta med misstron mot politiker. De flesta hyllar en ny rakare hållning från en socialdemokrati som tydligt visar att de kommer från och hör hemma i arbetarrörelsen. Då tror jag att politiker som sitter på dubbla stolar undergräver förtroendet snarare än reparerar det. Det sabbar för fler än den enskilde politikern.

Och därför borde Niklas Nordström lämna sitt uppdrag som betald flyglobbyist.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se