Stäng
juni 1, 2015
Eric Rosén, chefredaktör

S-kongressen i sex punkter

1. Stefan Löfven och Magdalena Andersson vann matchen mot LO och de delar av socialdemokratin och den breda vänstern som krävt riktigt stora investeringar. Även om S möjliggör något mer investeringar ser det inte ut att röra sig om tillräckligt stora spadtag. Tyvärr vill Löfven och Andersson fortsätta bita sig fast vid både Göran Perssons gamla regler och Anders Borgs nya.

2. S ska jobba mycket mer aktivt med offentlig upphandling. Där finns otroliga möjligheter att bedriva radikal politik och där finns den enda verkliga konsumentmakten. Det ska också ge en del långtidsarbetslösa arbete. Detta är ett av sossarnas bästa initiativ på kongressen.

3. Pratet om att begränsa utbildningar som inte leder till jobb är populistiskt och tramsigt, och ekar av Svenskt Näringslivs gamla (dumma) utspel om att stoppa stödet till humaniora- och konstutbildningar.

4. S tar nu ställning för att föräldraförsäkringen ska individualiseras. Detta är mycket viktigt, och kräver nu handling även efter att en tredje månad öronmärks för respektive förälder.

5. De som kämpat för att få bort allmän visstid vann mark och fick partistyrelsen att föreslå att ”det ska finnas objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar”. Detta innebär i praktiken att det måste bort ur LAS, enligt Handelsanställdas förbunds David Eklind Kloo.

6. Bostadsfrågan börjar sätta sig hos tröga sossar. Med allmännyttan som motor kan man säkerställa att vi får minst 45 000 bostäder per år, varje år från 2020 fram till år 2030. De ska ”ta sitt ansvar fullt ut”. Ett halvt miljonprogram, typ.

Läs mer utförligt om kongressebesluten här.

Sök på Politism.se