Stäng
juni 9, 2016
Politism, redaktion

Replik: ”Politisms antydan är absurd”

Detta är en replik på inlägget ”Varför säger Kvinnolobbyn nej till viktig kompetens i kampen mot aids?”. Svarar gör Clara Berglund som är generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Aleksa Lundberg skriver på Politism (7/6) att människor i prostitution är en högriskgrupp som förtjänar insatser som minskar risken att smittas av hiv. Det stämmer att unga kvinnor, män som har sex med män, transpersoner, människor i fängelse och drogmissbrukare är särskilt utsatta grupper. En kvinna i prostitution löper till exempel 14 gånger högre risk att smittas av HIV/AIDS än motsvarande grupp kvinnor som inte är i prostitution.

Det är just mot denna bakgrund som Sveriges Kvinnolobby under veckan kritiserat regeringen för att de bjudit med sig organisationer som vill legalisera sexköp till det pågående FN-toppmötet. Sveriges Kvinnolobby ifrågasätter alltså inte organisationernas kunskap om och erfarenhet av HIV-arbete. Vad vi vill synliggöra är att dessa tre organisationer aktivt motarbetar och verkar för att riva upp den svenska sexköpslagen.

Vi vill belysa att arbetet med att bekämpa HIV/AIDS har blivit en arena för att driva igenom legalisering av sexköp.

Att påstå att legalisering av sexköp ökar kondomanvändningen och på så sätt hjälper utsatta grupper är felaktigt. Det är väl känt bland polis, kvinnoorganisationer och andra sociala insatser för personer i prostitution att sexköpare inte vill använda kondom. Om personen i prostitution säger nej till oskyddat sex erbjuder köparen mer pengar eller använder hot om våld. Problemet i systemet med prostitution är inte bristen på kunskap om kondomanvändning, utan bristen på jämställdhet. Det bästa sättet att skydda utsatta grupper i prostitution och att minska spridningen av HIV/AIDS är att minska sexköpen.

Aleksa Lundberg antyder att Sveriges Kvinnolobby vill stoppa allt HIV-preventivt arbete för att vi är emot legalisering av sexköp. Det är absurt. Självklart är förbud av sexköp inte den enda insatsen, och självklart kan och ska HIV-prevention och information om kondomanvändning kombineras med en sexköpslag.

Vi har heller aldrig krävt att organisationerna ska uteslutas eller avfärdas. Det vi kräver är att den svenska regeringen står upp för och hävdar sexköpslagen under det pågående FN-mötet. Allt annat är ett svek mot utsatta personer i prostitution.

Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se