Stäng
mars 26, 2015
Politism, redaktion
Fi:s valvaka i september. Foto: Maja Suslin / TT

Replik: ”Med ett förbud hade SD kanske inte suttit i riksdagen”

Feministiskt Initiativs Gudrun Schyman, Victoria Kawesa och Sissela Nordling Blanco svarar på Eric Roséns text från måndagen.

På FN:s dag för avskaffande av rasdiskriminering, 21 mars, föreslog vi i Dagens Arena bland annat att riksdagen ska ompröva beslutet att tillåta nazistiska organisationer. Lagen mot hets mot folkgrupp har inte bidragit till att hindra att dessa organisationer växer sig starkare.

Eric Rosén menade i Politism att förbud är fel väg att gå, då existerande lagstiftning rätt tillämpad skulle ge tillräckligt skydd mot rasistisk hets och våld. Frankrike och Tyskland nämns som exempel där rasistiska och nazistiska organisationer finns, trots förbud. Vi tror inte heller att ett förbud ensamt innebär att organisationerna försvinner, men ser det som en del av Sveriges åtagande enligt FN:s konvention mot rasdiskriminering. En feministisk regering bör låta Sverige ligga i framkant och tydligt markera att de demokratiska fri- och rättigheterna inte är avsedda till att åberopas för hets och hot mot andra människor.

Gränsdragningsproblematiken som Rosén lyfter är en rimlig invändning, men den lag han själv åberopar lider av samma problem. Justitiekanslern (JK) väcker ytterst få åtal för hets mot folkgrupp och bara 6 procent av anmälda hatbrott leder till åtal. Rasistiska uttryck på gator och torg är förbjudet enligt Högsta domstolen. Ändå beviljar polisen Svenskarnas parti tillstånd att demonstrera. Det ska inte finnas några tvetydigheter från samhället vad gäller nazistisk organisering.

Att föra tillbaka frågan till riksdagen igen för omprövning kan ge en konstruktiv debatt om politikens ansvar att motverka rasism. Om riksdagen 2002 bifallit Gustav Fridolins motion om att förbjuda rasistiska organisationer hade vi kanske inte haft rasistiska SD i riksdagen 2010. Det är svårt att säkert veta, men illustrativt av problemet. Många känner en berättigad oro och uppfattar hatet som ett allvarligt hot mot demokratin. Vi måste vända riktningen och dra undan mattan för rasistisk och nazistisk organisering.

Slutreplik från Eric Rosén:

Att SvP beviljas demonstrationstillstånd och att för få hatbrottsanmälningar leder till åtal handlar om tillämpning av lagen snarare än om att lagen i sig inte räcker till och där är jag – som framgår av min text – överens med Schyman, Kawesa och Blanco om att vi måste få till en förändring, inte minst genom tydligare skrivningar och prioriteringar i regleringsbrevet till polisen.

Frågan om exempel på länder där ett förbud av nazistiska organisationer varit framgångsrikt besvarar Fi inte alls i sin replik – inte heller framgår om de tycker det är en framkomlig väg att förbjuda Sverigedemokraterna. Jag noterar i replikens slutstycke att de definitivt inte utesluter det, vilket väcker en hel rad nya frågor.

”Många känner en berättigad oro och uppfattar hatet som ett allvarligt hot mot demokratin”, skriver Blanco, Kawesa och Schyman. Jag delar förstås den uppfattningen och tror att vi står inför ett allvarligare läge i Sverige och i Europa än på mycket länge, när det kommer till fascismens och nazismens framryckningar. Jag tror dock att det är oerhört farligt att godtyckligt, och utan att ens hitta stöd i positiva exempel från andra länder, införa repressiva åtgärder lite på chans och pröva sig fram med olika långtgående förbud för att komma till rätta med problemet.

 

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se