Stäng
februari 8, 2016
Eric Rosén, chefredaktör

Replik från Aktuellts Ulf Johansson

Detta är en replik på inlägget ”Journalistiken sviker flyktingdebatten – kvaliteten är för låg”. Svarar gör Ulf Johansson som är ansvarig utgivare för Aktuellt:

Eric Rosén lyfter frågan varför Aktuellt bjöd in Magdalena Andersson (S) och Ulf Kristersson (M) för att debattera vem som har de bästa lösningarna i flyktingfrågan.

För oss är det självklart att det är Aktuellts uppgift att ta reda på vad företrädare för våra två största partier tycker i denna viktiga fråga. Just nu pågår dessutom en debatt om Moderaterna ska utmana Socialdemokraterna om regeringsmakten. Det innebär att det är viktigt att belysa hur migrationspolitiken skulle förändras – eller om den skulle förändras – om moderaterna skulle bilda regering.

Debatten visade att det finns en del skillnader i partiernas prioriteringar i migrationsfrågan. Men den visade också att det är oerhört mycket som förenar M och S, framför allt uppfattningen att Sverige nu måste begränsa antalet asylsökande som kommer till landet.

Det gjorde också Aktuellts programledare Karin Hübinette en poäng av när hon sammanfattade debatten.

Dessutom är torsdagens debatt bara en liten del av Aktuellts viktiga bidrag till förståelsen i migrationsfrågan. Som Sveriges enda dagliga fördjupande nyhetsprogram levererar Aktuellt varje kväll fördjupande inslag, studiointervjuer och debatter om inte minst den viktiga frågan om Sveriges roll i den pågående flyktingkrisen.”


Svar från Eric Rosén:

”Självklart är deras perspektiv viktiga, och de bör naturligtvis redovisas flitigt.

Men vill man göra tittarna klokare och mer informerade tror jag man måste göra mer när de låtsas vara oense (det passar ju både M och S väldigt väl). Det finns en del skillnader, menar du, och det är klart man kan hitta sådana detaljer. Men politiskt, som helhet, har de både samma syn just nu, samt en överenskommelse i migrationsfrågan.

Särskilt viktigt är detta i frågor där finns kvalitativa värderingar i botten, som asylrätten och de mänskliga rättigheter som inte avgörs av kvantitativt stöd i dagspolitiken. Här står detta på spel, och asylrätten undergrävs just nu kraftigt, även enligt mer meriterade bedömare än jag.

Samtidigt har public service ett uppdrag att partiskt ta ställning för mänskliga rättigheter, vilket jag är tveksam till om man gör tillräckligt bra när de två största partierna står i tv och försöker buda över varandra i asylrättsinskränkningar.”
Eric Rosén.

Sök på Politism.se