Stäng
november 25, 2015
Eric Rosén, chefredaktör
Flyktingar som fått motorproblem får hjälp i land av volontärer. Bilden är tagen på onsdagen utanför ön Lesbos. Foto: Santi Palacios/AP/TT

Regeringens omsvängning i asylpolitiken – punkt för punkt

Det som regeringen föreslog på presskonferensen på tisdagen kan verka svårbegripligt, och det är det, precis som migrationspolitiken och asylrätten så ofta är. Den som vill lära sig mer om det här området gör klokt i att lyssna på vår podd, ”Myter om migration”, där asylrättsjuristen Viktor Banke och migrationsrättsforskaren Louise Dane reder ut det mesta.

Men huvudpoängen är enkel: Genom att ha samma regler som de i EU som gör minst ska folk bli mindre villiga att söka asyl i Sverige. Vi ska helt enkelt bli ”sämst i klassen”, försöka vara mer som Ungern. Därför ska utlänningslagen ändras under tre år.

Om förslagen blir verklighet kommer vi att ha:

1. Tidsbegränsade uppehållstillstånd (”TUT”)
Tidsbegränsade uppehållstillstånd ska gälla för alla flyktingar utom kvotflyktingar. Trots att i princip alla är överens om att permanenta uppehållstillstånd är bättre för integration och etablering ska man införa TUT för att Sverige ska avskräcka.

2. Medicinsk åldersbestämning av asylsökande
Medicinsk åldersbestämning, som läkarna tycker är trams och som vi slutat med i Sverige just därför, ska återinföras. Så då ska man röntga barns handleder och sedan gissa hur gamla de är.

3. Begränsad anhöriginvandring
Flyktingar ska bara kunna återförenas med sin ”kärnfamilj”. Om man inte uppfyller kraven för flyktingstatus men ändå riskerar att skadas i väpnade konflikter ifall man skickas tillbaka kan man glömma familjeåterförening.

4. Skärpta försörjningskrav
Krav på och ansvar för försörjningen ska gälla vid anhöriginvandring, med undantag bara för flyktingar som ansöker om familjeåterförening under de tre första månaderna.

5. Övriga skyddsbehövande har inte rätt till uppehållstillstånd
En mycket liten grupp och förslaget kommer inte göra någon egentlig skillnad, men rör de som i dag får uppehållstillstånd utan att ha asylskäl. Det är enskilda individer som får stanna på grund av ”synnerliga eller särskilt ömmande omständigheter”. Till exempel skulle cancersjuka 15-åringen Laura, som i somras fick beskedet att hon får stanna, sannolikt utvisats med dessa nya regler.

6. Utvidgade id-kontroller
Id-kontroller ska införas på samtliga kollektiva transportsätt till Sverige. Det införs för att färre ska komma till Sveriges gräns. De flesta flyktingar som söker asyl i Sverige saknar nämligen id-handlingar och med den här nya kontrollen tror Miljöpartiet och Socialdemokraterna att människor kan hindras från att ta sig hit.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se